Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Приеха национална стратегия за малкия и среден бизнес

Националната стратегия има за цел да подкрепи предприятията по време на целия им жизнен цикъл, да повиши тяхната конкурентоспособност, да насърчи развитието на предприемаческата екосистема в България.

Правителството прие Национална стратегия за малките и средните предприятия за 2021-2027 г. Това е основен стратегически документ, който задава държавната политика в подкрепа на малките и средни предприятия и отразява политиката на ЕС по отношение на тях. 

Националната стратегия има за цел да подкрепи предприятията по време на целия им жизнен цикъл, да повиши тяхната конкурентоспособност, да насърчи развитието на предприемаческата екосистема в България и да осигури последователност на политиката за насърчаване на малкия и среден бизнес.

Документът предвижда секторна и регионална специализация, чиято цел е стимулирането на специфични икономически дейности с национално значение и райони, които са дефинирани в резултат на задълбочен секторен и регионален анализ, с цел тяхното по-успешно развитие в социално-икономически план. Предвидени са също и мерки, които да подкрепят предприятията при справянето им с последиците от COVID-19 и възстановяването.

Малките и средни предприятия са основни участници в българската икономика както на национално, така и на регионално равнище, със значителен принос за общото икономическо и социално развитие в страната. През 2018 г. делът на заетите лица в тях е 75,7% (докато този дял средно за ЕС е 66,6%). Добавената стойност, генерирана от българските малки и средни предприятия, представлява 65,3% от добавената стойност в общата икономика, в сравнение със средно за ЕС от 56,4%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във