Банкеръ Daily

Управление и бизнес

При товарните превози печалбата се оказа... стъкмистика!

Колкото и да се хвали транспортният министър Николай Събев, че е изкарал не само „БДЖ – Пътнически превози“, но също и „БДЖ – Товарни превози“ (БДЖ-ТП) на печалба, фактите категорично го опровергават. Говорим за официалните данни, публикувани в „Анализ за дейността на „БДЖ-Товарни  превози“ ЕООД за първото тримесечие на 2022 г.“, които са публични и могат да бъдат прочетени от всеки.

Факт 1: За първото тримесечие на 2022 г. БДЖ-ТП отчита 82 000 тона по-малко превозени товари, което е с 4.6% спад спрямо същия период на 2021 година. Намалението е от 1.772 млн. тона на 1.690 млн. тона.

Факт 2: Сривът на извършената от БДЖ-ТП реална работа, изразена в нетотонкилометри (превозеното количество товари на определено разстояние – бел. авт.), е още по-голям – от 552 млн. на 507 млн., което е спад с 8 на сто. Основната причина за това е съкращаването на средното превозно разстояние от 311 на 300 км, което е снижение от 4 процента.

Изводът от казаното дотук е, че през първите 90 дни на 2022 г. - под ръководството на министър Николай Събев и на назначеното от него ръководство на „Холдинг БДЖ“, начело с 83-годишния Йордан Мирчев - държавният карго жп превозвач е работил по-зле спрямо първото тримесечие на 2021 г. - превозил е по-малко товари на по-къси разстояния.

Въпреки това обаче приходите на дружеството са се увеличили с 3.049 млн. лв., което е ръст от 10.72% спрямо същия период на миналата година. Именно този скок на приходите с малко над 3 млн. лв. кара министър Събев да се хвали пред телевизионните камери, въпреки че той и подопечните му шефове на БДЖ-ТП нямат никаква заслуга за това.

Чудото е лесно обяснимо: цените по договорите с клиенти, постигнати от предишното ръководство на БДЖ и предишния министър, са увеличени на два пъти - през септември и в началото на декември 2021 година.

Далеч по-трудно за обяснение е защо министър Събев отчита само приходите и някак лежерно подминава случващото се с разходите. Всъщност дали наистина е чак толкоз трудно въпросното обяснение?

Оперативните разходи на БДЖ-ТП са увеличени с 4.742 млн. лв., което е ръст от 16% - с 4.28 процентни пункта повече, отколкото е увеличението на приходите. Нещо, което също говори за лошо управление и не е повод за хвалба.

Резултатът от основната оперативна дейност на БДЖ-ТП за първото тримесечие на тази година значително се влошава. Според публикуваните данни загубата е в размер на 1.343 млн. лв., което е влошаване с 1.823 млн. лв. спрямо отчетената за първото тримесечие на 2021 г. печалба от 480 000 лева.

Резултатът преди продажбата на неоперативни активи (EBITDA) също върви на зле: от 2.570 млн. лв. печалба за първите три месеца на 2021 г., на 1.343 млн. лв. загуба за периода януари-март 2022 г. (т.е. "пропадане" с цели 4.013 млн. лева).

Нетният финансов резултат също се влошава - от 403 000 лв. печалба за януари-март 2021 г., на едва 23 000 лв. печалба за същия период на тази година.

Така че и тук положението е горе-долу като при пътническите превози (виж стр. 15) - външен фактор помага на карго жп превозвача да се похвали, че не е на загуба. В случая става дума за изплатените от държавния бюджет компенсации за повишените цени на електроенергията, ползвана от локомотивите. Те са в размер на 3.215 млн. лв. и без тях „БДЖ-Товарни превози“ би отчело чиста загуба в размер на 3.192 млн. лева.

Това е реалната картина. Така че чудо няма. Повод за гордост - също!

Белчо Цанев

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във