Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИ ЛОШ ЗАКОН ДОБРА ПРИВАТИЗАЦИЯ НЯМА

Петко Николов, председател на надзорния съвет на АП, пред в. БАНКЕРЪ

ВИЗИТКА: Председателят на надзорния съвет на Агенцията за приватизация Петко Николов е роден в Ботевград на 31 юли 1957 година. Завършил е Право в СУ Климент Охридски и има следдипломна квалификация по Наказателно право и процесуалноправни науки. До 1992 г. е бил секретар на Съвета на Софийска адвокатска колегия.

Г-н Николов, как ще коментирате назначението на Апостол Апостолов за изпълнителен директор на АП?
- Очаквахме го отдавна. Приемам назначението на Апостолов без всякакви задръжки. Моето мнение е, че той е изключителен професионалист. Убеден съм, че бихме работили добре.

Обсъдихте ли вече с колегите си евентуалното преструктуриране на приватизационния процес?
- Приватизационният процес зависи от законодателната система, която го регулира. Затова смятам, че една промяна на закона за приватизацията би трябвало максимално да опрости процеса на раздържавяване. Агенцията за приватизация трябва да стане компанията, която управлява цялата държавна собственост. Обособяването й като единствен орган за раздържавяване би създало повече яснота и би улеснило целия процес. Ограничаването на част от методите за приватизацията би довело до по-голяма прозрачност. Преговорите като метод би трябвало да се усъвършенстват или въобще да отпаднат. Има наредби за всеки конкретен метод - за търговете, за конкурсите и преговорите, които е наложително да бъдат променени и усъвършенствани. Трябва да се премахнат преференциите и да се помисли за съществуването на РМД-тата като търговски дружества. Не на последно място е необходимо да се постави и въпросът за стойността на обекта, защото заплащането е много важно за държавата. Трябва да се обмисли дали то да става с компенсаторни записи, както и дали органът по чл.3 ще има право да варира, да променя, това съотношение в определени граници. Предстои също така да се реши дали този орган може да е само АП, или някой друг, който ще извършва продажбата на активи с по-ниска стойност.

Кога, според вас, тези промени могат да бъдат разгледани от парламента?
- Много бих искал законът бързо да се промени. Ако се работи всеотдайно, сериозно и професионално, можем да се надяваме, че до два месеца ще има нов закон за приватизацията. Лично аз апелирам това да стане много бързо.

Обещахте корекции и в устройствения правилник на АП, които да подобрят работата на надзорния съвет. Те готови ли са вече?
- Все още ги обсъждаме и не сме стигнали до конкретно и окончателно решение. Продължаваме да получаваме информация от шефовете на дирекции за това, което те до момента са констатирали като неефективно. Но, според мен, по-актуална е промяната на самия закон за приватизация, който от своя страна би довел до неотложни промени в правилника.

Поискахте справка за сделките от началото на годината. Какво показа тя?
- Продължаваме да ги разглеждаме. Запознахме се почти изцяло с документацията като процедура и окончателни административни актове. Не мога да кажа коя сделка подлежи на някаква промяна, тъй като надзорният съвет е колективен орган и всяко негово решение се взема с мнозинство. До момента такова няма.

Преглеждайки документите, нещо смути ли ви?
- Определено, да. Има някои неща, които са странни. Мога като юрист да кажа, че те в някои случаи биха обусловили една евентуална инициатива за отмяна на сделката или на сключения договор. Съдебната намеса като практика е наложителна, когато се отнася до вещни права върху недвижими имоти. Всичко зависи от обстоятелствата, при които е финализиран един договор. Сега не мога да се ангажирам с конкретно становище.

Сигналите за нарушения, които получавате в АП, дават ли основание да обърнете по-голямо внимание на конкретна сделка?
- Обръщаме внимание на всеки получен сигнал. До нас идват и много анонимни сигнали. Преимущество обаче се дава на информация от конкретно лице. В голяма степен те се доближават до истината.

Разговора води Светлана Тодоровa

Facebook logo
Бъдете с нас и във