Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Президентът върна за ново разглеждане Кодекса на търговското корабоплаване

Редовно пленарно заседание на Народното събрание ще има от 9 часа. Проектът за програма, която предстои да бъде гласувана в сряда, включва 14 точки.

В дневния ред е повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от Народното събрание на 28 октомври 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 229 от 5 ноември 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. Държавният глава наложи вето на текстовете, с които се криминализираше нелегалният превоз на пътници заради неуточнените критерии за това. 

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 17.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 24.9.2020 г.).

Депутатите ще гледат Годишен доклад за младежта за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2020 г.). 

Ще има първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Министерски съвет, 7.12.2020 г.).

В дневния ред е и проект на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2020 г. (Вносители: Румен Гечев и група народни представители, 25.11.2020 г.).

Второ гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 26.11.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 17 декември 2020 г.

Народните представители ще гласуват законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател (Вносител: Министерски съвет, 15.12.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 17 декември 2020 г.

За първо гласуване в зала  влиза законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (Вносители: Александър Ненков и Александър Иванов, 9.12.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 17 декември 2020 г.

Депутатите продължават с второ гласуване работата по законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 3.12.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 17 декември 2020 г.

Предстои второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Вносител: Министерски съвет, 23.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 24.9.2020 г.) – точка пета за четвъртък, 17 декември 2020 г.

Народнота събрание ще разгледа Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 година с приложен проект за решение (Вносител: Министерски съвет, 2.11.2020 г.) – точка шеста за четвъртък, 17 декември 2020 г.

Първо гласуване ще има по законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 3.12.2020 г.) – точка първа за петък, 18 декември 2020 г.

В дневния ред е и проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по културата и медиите) – точка втора за петък, 18 декември 2020 г.

Предвиден е и редовния парламентарен контрол в петък, включващ: 14.1. Разисквания по питането от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно реформа в политиката за пътни такси; 14.2. Отговори на въпроси и питания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във