Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Президентът наложи вето на Закона за устройство на територията

Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

В мотивите си държавният глава заявява, че подкрепя усилията за усъвършенстване на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството. В същото време обаче въведените законови положения не гарантират в достатъчна степен упражняването и защитата на правата на гражданите и юридическите лица. Въведената възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове е необосновано ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти.

"Новата уредба не съдържа достатъчно гаранции, че отговорната и обществено значима задача на общините да осъществяват процедурите по отчуждаване ще бъде изпълнявана стриктно, в срок и в обществен интерес. Вместо това създава предпоставки да бъдат ограничени права на различни субекти", се казва в съобщението на президентството.

Критиките на архитектите

Промените в закона бяха остро разкритикувани от Камарата на архитектите, която директно обвини депутатите, че са гласували абсолютно недомислени изменения.

"Огромна част от промените са недомислени, ще доведат до правен хаос, а някои от тях са противоконституционни и ще вкарат граждани и инвеститори в съседски войни“, категорични са архитектите.

Браншовата им организация е посочила единадесет примера за правни недомислия. Според нея един от най-взривоопасните текстове е забраната за издаване на разрешение за строеж при т.нар неприложена регулация, включително и улична.

Камарата определя като противоконституционна и забраната за промяна на предназначението на сгради или части от сгради – обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, без да се прави разлика дали тези сгради са частна собственост. Такава промяна на предназначението според приетите нови текстове в норматива ще може да става само след писмено съгласие на съответния ресорен министър.

Архитектите не приемат и кратките срокове за обжалване на общия устройствен план, както и стесняването на кръга от лица, които могат да правят това. Т

ГЕРБ в защита

Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет излезе с позиция относно критиките на строително-архитектурния бранш срещу последните промени в Закона за устройство на територията.

"Промените в Закона за устройство на територията, които главният архитект на София предложи и бяха приети от Народното събрание, са експертно изработени и продиктувани от реалността в градоустройствените процедури и практики. Те целят единствено въвеждане на ред в строителството, за да се гарантира хармонична и качествена среда на живот. Столичната община не бяга от ангажимента си да развива инфраструктурата и да облагородява средата в града. Но не мислим, че софиянци трябва да понасят допълнителна финансова тежест, за да догонват амбициите на строителните предприемачи", се казва в позицията.

Мотивите на Радев

Според президента предложената промяна, с която се въвежда забраната за промяна на предназначението на сгради или части от сгради – обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, е направена без убедителни мотиви и има риск да затрудни правоприлагането.

"При произнасянето на министъра се изменя възприетият към момента принцип на мълчаливо съгласие като част от процедурата по промяна на предназначението. Самият принцип на мълчаливо съгласие е утвърден като важно управленско решение за намаляване на административната тежест за бизнеса и за борба с корупцията. Този принцип е и средство за улесняване на общуването на гражданите и юридическите лица с администрацията и с настоящото изменение се извършва отстъпление от един завоюван стандарт", казва Радев. 

Той атакува и новите срокове за обжалване, като подчертава, че възможността за обжалване е необосновано ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти.

"Общите устройствени планове обаче съдържат предвиждания и тенденции за развитие на територията, насочени както формално към застрояването, така и към опазването на природните ресурси,  икономическото и културното развитие на съответната територия. Преценката за законосъобразността на тези актове предполага разнообразие от житейски хипотези, в които засегнати могат да бъдат различни категории лица. Конституцията на Република България гарантира на гражданите право на защита и предвижда, че гражданите и юридическите лица имат право да обжалват всички административни актове, които ги засягат (чл. 120, ал. 2 от КРБ). Считам, че преценката за наличие на засягане от Общия устройствен план трябва да принадлежи на съда, като част от конкретните производства, в хода на които следва да бъде доказван правен интерес. В тази светлина намирам, че наложеното ограничение е необосновано и потенциално застрашава основните конституционни принципи за съдебен контрол върху актовете на администрацията и правото на защита", акцентира държавният глава.

Сред аргументите му срещу другите промени в ЗУТ, четем, че те с част от тях " несправедливо се ограничава стопанската инициатива на гражданите и юридическите лица." Другата порция изменения пък е внесена "с предложения между първо и второ гласуване на законопроекта в зала и не съответстват на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност и стабилност, които ръководят законодателния процес в правовата държава."

"Тези предложения са с оскъдни и неясни мотиви, не са били подложени нито на обществено обсъждане, нито на експертна оценка за въздействието. С предложенията се допускат съществени промени във внесените от правителството законопроекти, тези промени биват гласувани само веднъж от Народното събрание, което е в противоречие с изискването на Конституцията за приемане на законите с гласуване на две четения. В тази връзка призовавам комисиите на Народното събрание да определят сроковете за подаване на становища по внесените законопроекти, когато срокът за депутатски предложения е изтекъл, за да може да бъде изразено валидно мнението на заинтересованите институции и граждански организации по техните предложения", обобщава Радев в мотивите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във