Банкеръ Daily

Управление и бизнес

През октомври потребителите оценяват ситуация като неблагоприятна за спестяване

 Нагласите на потребителите са един от най-важните индикатори, които  могат да дадат много информация за реалното състояние на икономиката на дадена страна.

През октомври доверие на потребителите у нас нараства с 0.8 пункта спрямо нивото си отпреди три месеца. Това обаче се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население, показват резултати от последното тримесечно проучване на Националния статистически институт (НСИ). Случилото се може да се оцени като светъл лъч след рязкото влошаване през пролетта при "нахлуването" на коронавирусната пандемия. 

Показателят на доверие на потребителите измерва очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на: финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният баланс се взема с обратен знак.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи леко подобрение, в резултат на което балансовият показател се покачва с 3.6 пункта. Очакванията на живеещите в градовете са тази положителна тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с три месеца по-рано.

В сравнение с юли намалява негативизма както в оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, така и в прогнозите им за следващите дванадесет месеца. Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани при предходното наблюдение. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца обаче песимизмът нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания. Неясна остава посоката и силата на развитие на коронавирусната пандемия. А заедно с това и отражението й върху заетостта у нас.

През октомври по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял леко намалява в сравнение с три месеца по-рано. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за „покупка на кола“, за „покупка или построяване на жилище (вила)“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във