Банкеръ Daily

Управление и бизнес

През ноември - най-ниската безработица след края на извънредното положение

Въпреки пиковите стойности на заразените с коронавирус в България през ноември, според данните, представени от Агенцията по заетостта, в страната равнището на регистрирана безработица успя да падне до ниво от 6.7 процента. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май.

Агенцията отчита спад на безработицата от 0.2 процентни пункта в сравнение с предходния месец октомври и ръст с 0.9 пункта спрямо година по-рано.

Освен това в края на месец ноември регистрираните безработни са били 218 840, което е с 9069 лица по-малко от октомври. На годишна база увеличението е с 29 366 лица.

През същия период броят са започнали работа 17 343 души, като в сравнение със същия месец на миналата година се отчита ръст с 13%. Други 370 от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно.

От тях  87.5% са устроени в реалната икономика, като най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 25,5% от всички започнали работа, следвани от търговията – с 16,3%, хотелиерството и ресторантьорството – 8,0%, държавното управление – 6,3%, строителството – 5,3%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 2 165 безработни от рисковите групи – 412 по програми и мерки за заетост и 1 753 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 6 804 души, като само през ноември са сключени трудови договори с нови 683 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, осигуриха запазването на заетостта на повече от 300 хил. заети лица от май до края на ноември.

Най-търсените професии през месецa са: монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); персонал, полагащ грижи за хората; стопански и административни специалисти и др.    

Facebook logo
Бъдете с нас и във