Банкеръ Daily

Управление и бизнес

През март са регистрирани 437 600 пътувания на българи в чужбина

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2017 г. са 437 600, или с 23.4% над регистрираните през март 2016 година. Това съобщиха от Националния статистически институт.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Австрия - с 41.3%, Гърция - с 31.1%, Румъния - с 25.8%, Обединеното кралство - с 23.5%, Германия - с 21.5%, Франция - със 17.0%, Сърбия - с 15.7%, Турция - с 13.5%, бившата югославска република Македония - с 12.0%, Италия - с 3.6%, Испания - с 2.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Словакия - с 20.2%, Швейцария - с 14.7%, Чешката република - с 3.7%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.5%, следвани от пътуванията със служебна цел - 30.5%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.0%. В сравнение с март 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 45.6%, с цел почивка и екскурзия - с 18.1%, и с други цели - с 14.3%. 

През март 2017 г. с други цели са били 74.4% от пътуванията към Турция. Пътуванията със служебна цел към Сърбия са 59.4%, а тези към Италия и Испания с цел почивка и екскурзия са съответно 65.6 и 56.0% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През март 2017 г. посещенията на чужденци в България са 474 500, или с 20.1% повече в сравнение с март 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 32.0%, с цел почивка и екскурзия - с 24.3%, и с други цели - с 11.0%.

От общия брой чужденци, посетили България през март 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 48.9%, или с 29.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от почти всички държави в Европейския съюз: Полша - с 54.4%, Италия - с 48.7%, Гърция - с 42.4%, Обединеното кралство - с 38.1%, Германия - с 32.1%, Австрия - с 26.7%, Румъния - с 14.2%, Франция - с 13.3%, и други. 

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 10.5%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 24.2%.

През март 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 40.0%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 39.0%, и със служебна цел - 21.0%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 97.0% от всички посещения на граждани от Израел и 84.9% - от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 65.5% от всички посещения на граждани от Белгия и 61.6% - от Испания, а с други цели са 70.3% от посещенията на граждани от Румъния.

Facebook logo
Бъдете с нас и във