Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРЕЗ ЮНИ МОЖЕ И ДА ЗАТВОРИМ ОБЩИНИТЕ

Венелин Узунов, кмет на Разград и председател на Националното сдружение на общините в България, пред в. БАНКЕРЪГ-н Узунов, Националното сдружение на общините отново поставя ребром исканията си пред правителството, макар че през декември миналата година подписахте споразумение с него... - За нас е напълно ясно, че всичко в страната е свързано с финансите на общините, с възможността те да водят собствена финансова политика. Затова нашата позиция и предложенията ни към централната власт са именно за финансовата децентрализация. Ние в никакъв случай не я разбираме като еднократен акт, тя е дълъг процес, който може да продължи и следващата година, и след като изтече мандатът ни. Никой от нас не се заблуждава, че до 30 юни тази година или до 1 януари 2003 година ще се направи промяна в децентрализацията на властта. Но са необходими мерки, които отсега да се набележат и предприемат - в краткосрочен и в дългосрочен план. Преди да се правят обаче по-стратегически планове, въпросът е как общините ще се оправят с парите тази година?- Това е много сериозен проблем, защото общият размер на неосигурените средства за държавните дейности, възложени на общините, възлиза на 205 млн. лева. С други думи, тази година ни се вменяват отговорности, които по никакъв начин не са обезпечени в местните бюджети. Около 82 млн. лв. от тази сума са неосигурена издръжка на държавните дейности за тази година, а 77.2 млн. лв. са неизплатените от държавата за миналата година. Но въпреки че не са съгласни с финансовите параметри, много общински съвети гласуваха бюджетите си за 2002 година. Защо?- Смело мога да заявя, че в момента стабилността в държавата се крепи на отговорността на местната власт - на кметовете, на общинските съвети. Всички общински съвети показаха високо чувство за реализъм и подкрепиха предложените от кметовете бюджети. На всички обаче им е пределно ясно, че не е нормално да се приеме бюджет с 10% дефицит, за който няма източник за покриване. Тоест не е ясно откъде ще дойдат средствата за тези 10%, които са кух обем. Излишно е да се заблуждаваме, че общините могат да вземат банков кредит и после да го върнат. Заблуда е и че някой ще ни предостави безлихвени заеми. Какво ще правите, ако финансовото министерство не се съгласи с предложението ви държавният бюджет да погаси до юни задълженията на общините?- Ще затворим общините. Какво можем да направим, като нямаме необходимите средства, за да изпълняваме нормално дейностите си?

Facebook logo
Бъдете с нас и във