Банкеръ Daily

Управление и бизнес

През юли започва обновяване на цифровата ортофотокарта на страната

През юли ще започне самолетно заснемане за обновяване на цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. То ще обхване изцяло или частично областите Кюстендил, Перник, София град, София област, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Процедурата стана възможна след като бе подписан нов договор за обновяване на цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната чрез самолетно заснемане за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели. Партньори по него са Министерството на земеделието, храните и горите и "Евро гео сенс 2019" ДЗЗД.
Договорът предвижда поетапно заснемане на цялата страна за период от три години - до 2022 включително, по около една трета от страната на година. Тези  карти трябва да са максимално актуални и достоверни, тъй като се използват при изчисляване на директните плащания на земеделските стопани, напомнят от агроминистерството.

Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото качество на получената цифрова ортофото карта, уточняват от министерството.
В резултат на дешифрацията (разчитане) на новата цифрова ортофотокарта, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината (които се предвижда да започнат през август), ще бъде определен обхватът на специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във