Банкеръ Daily

Управление и бизнес

През 2021 г. растежът на българската икономика пада под 3 процента

Икономическият растеж в България ще се забави и ще остане близо до потенциалния Въпреки слабото външно търсене и повишената несигурност в чужбина, динамиката на вътрешното търсене ще бъде в основата на растежа. Прогнозите за растеж на износа са с умерен темп, в съответствие с перспективите за външно търсене. Инфлацията се очаква да намалее, тъй като временните фактори избледняват и цените на петрола продължават да намаляват. Определя се държавният бюджет да остане в излишък, а публичният дълг да продължи да намалява. 

Това обяви Европейската комисия в своята Есенна икономическа прогноза за страната ни.

Реалният ръст на БВП се очаква да достигне 3,6% през 2019 г., а след това да се забави до 3% през 2020 г. и 2.9% през 2021 г.

Поради постепенното избледняване на временните фактори и по-нататъшния спад на цените на петрола, инфлацията в България се очаква да спадне до 1,6% през 2020 г. и отново да нарасне до 2,1% през 2021 година. 

Очаква се равнището на безработица да спадне до 4,4% през тази година спрямо 5.2% през 2018-а. През следващите две години се очаква равнището да спадне до 4 процента. От Брюксел обаче предупреждават, че догодина ще има нулев ръст на заетостта, поради свиващата се работна сила в България.

Прогнозите на ЕК са, че реалните заплати ще се увеличат силно през 2019 г. поради исторически ниската безработица и планираното увеличение на минималните заплати в публичния сектор. Очаква се ръстът на заплатите да остане силен през 2020 г. и 2021 г., макар и вероятно да се намали спрямо тази година.

Към края на 2019 г. се очаква бюджетен излишък от 1.1% спрямо БВП, което ще по-малко в сравнение с предходната година. През 2020 г. излишъкът ще се свие до 0.9% от БВП, а през 2021 г. ще запази това равнище.

Facebook logo
Бъдете с нас и във