Банкеръ Daily

Управление и бизнес

През 2018 г. се очаква растеж от 8,9% на инвестициите в структурата на БВП

За да бъде българската икономика по-конкурентоспособна е от изключителна важност увеличаването на технологичния потенциал на предприятията и повишаване на дигиталните умения на пазара на труда. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на Годишен бизнес форум Индустрия 4.0, който се проведе в Пловдив. На събитието присъстваха още кметът на Пловдив Иван Тотев, Огнян Златев ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и представители на бизнеса.

Борисов напомни, че през 2017 г. Министерският съвет е одобрил „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)“, като основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция. "Целта на настоящата Концепция е да се създадат предпоставки за модернизиране, автоматизиране и конкурентно позициониране на българската икономика в средносрочен до дългосрочен план (2017 - 2030 г)", подчерта той.

Основата на стратегията стъпва на анализа на икономическата среда за развитие на цифровата трансформация, като стабилната макроикономическа обстановка и добре развит ИКТ сектор. "ИКТ секторът е сред основните сектори, които допринасят със своя растеж за динамиката на брутната добавена стойност – с ръст от 4.9%. През последните години, секторът на ИКТ в България отчита положителни тенденции и е един от най-бързо развиващите се в икономиката на страната. По данни на ЕВРОСТАТ брутната добавена стойност на ИКТ сектора е на стойност 1.43 млрд. евро и нараства с 28%. Също така средногодишното нарастване на добавената стойност произведена от ИКТ сектора е 28%", добави той.

Икономическият заместник-министър бе категоричен, че индустриалната политика в България трябва да е базирана основно на развитие на конкурентните предимства на българската икономика, а именно ключовите местни активи, като добрата физическа и цифрова инфраструктура, уменията на работната сила, иновативния потенциал и стабилната макроикономическа среда. По думите му през 2018 г. се очаква реален растеж от 8,9% на инвестициите в структурата на БВП, като тази тенденция ще се задълбочи и през 2019 г., ръстът трябва да достигне 9,5%.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във