Банкеръ Daily

Управление и бизнес

През 2018 г. компонентите на е-управлението ще заработят за всички администрации

Вече са налични и функционират компонентите, които дават възможност за стандартизиран подход към електронното управление. Амбицията е още до края на 2018 г. тези компоненти да работят за всички администрации. Това са средата за междурегистров обмен (RegiX), модулите за е-автентикация (идентификация), e-оторизация, средата за електронни разплащания, електронно валидиране и електронно връчване. Това обяви председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Росен Желязков пред участниците в XII Годишна среща на местните власти, която се провежда в к.к. „Албена“. В срещата участва вицепремиерът Томислав Дончев. 

"Дигиталната трансформация предстои, независимо от нашата воля. Затова по-добре да я управляваме и да подготвим гражданите за тази реалност. До 2022 г. европейските граждани ще могат да взаимодействат изцяло дигитално с администрациите на своите държави. Не трябва обаче да се успокояваме, че имаме достатъчно време. Амбицирани сме в България да ускорим този процес и с използването на наличните възможности за финансиране с европейски средства“, посочи Росен Желязков пред над 900 представители на местните власти.

Все още обаче липсват достатъчно дигитални умения, както на потребителите, така и на служителите, които би трябвало да предоставят обслужване по електронен път, подчерта председателят на ДАЕУ. По думите му, първо трябва да се прецени дали наличните към момента в Административния регистър около 2500 административни услуги и режими са действително услуги и те трябва да се редуцират значително. Втората главна задача е удостоверителните услуги, които са „услуги“ от една администрация за друга, да се превърнат във вътрешноадминистративни услуги и процесите, свързани с тях, да се случват автоматично и без намеса на служител. На трето място тези услуги трябва да се проектират като „епизоди от живота“ и „бизнес събития“, подчерта Росен Желязков.

Към момента 22 общински администрации са се присъединили като реални участници в средата за електронен документооборот, над 80 са заявили готовност за присъединяване, съобщи председателят на ДАЕУ. Електронният документооборот не е същинско е-управление, но представлява възможност администрациите да взаимодействат безхартиено, като това ще им спести редица разходи, свързани с канцеларски консумативи, куриери и др. и ще намали драстично времето за предоставяне на административни услуги. Местните власти трябва да приемат вътрешни правила за електронен документооборот, като Агенцията за е-управление ще предложи в най-скоро време примерни текстове, с което ще улесни общините в този процес.

Председателят на ДАЕУ представи възможностите и етапите на развитие на всеки от компонентите на електронното управление, като подчерта преимуществата на стандартизирания модел за предоставяне на електронни административни услуги в интерес на гражданите и на бизнеса. Желязков призова общините да актуализират информацията за предоставяните от тях административни услуги в Административния регистър и да поддържат актуални данните там. Това ще позволи до средата на 2018 г. да бъде актуализирана информацията в Единния портал за електронните административни услуги и той да заработи като стандартизирана платформа за е-услуги.

До края на октомври модулите за електронно връчване и електронно плащане ще бъдат утвърдени, а до половин година се очаква да бъдат осъществени процедурните изисквания и осигурени всички функционалности на облачната платформа за общински е-услуги и на Единния портал за електронни административни услуги, обяви председателят на ДАЕУ пред представителите на местните власти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във