Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Преструктурират Дирекцията за национален и строителен контрол

S 250 9ceb7886 c9f6 4bed 87f6 26ab9d594b10

Министерският съвет прие нов устройствен правилник на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК). Според записаното в него се запазва общата численост на служителите, които сега са 401 човека.Очевидно обаче, част от тях ще бъдат пренасочени, тъй като в одобрения от правителството документ е предвидено създаването на нова дирекция , наречена "Въвеждане в експлоатация и консултанти". Тя ще контролира дейността на лицата и фирмите, упражняващи строителен надзор.

На практика, новата структура ще подпомага началника на ДНСК при издаване на удостоверения или отказ от издаване на удостоверения за вписване в регистъра за упражняване на дейността "консултант", по правилата които са записани в Закона за устройство на територията. Ще дава становища и в случаите, когато се налага предсрочно прекратяване действието на издадените удостоверения, които са в правомощията на началника.

Създава се и нова  Главна дирекция "Строителен контрол" в специализираната администрация, чиито числен състав е 351 щатни бройки. Към нея ще бъдат сформирани 28 регионални дирекции. Това ще стане след преструктуриране на съществуващите досега шест районни дирекции за национален и строителен контрол в момента , под която „шапка“ са общо 28 отдела.

Целта на направените промени е да се повиши  контролът в строителството е да се прекрати възможността за извършване и въвеждане в експлоатация на строежи, при които са използвани  строителни материали, които не осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите и на практика са в нарушение на Закона за устройство на територията.

В официалната информация от прес-центъра на Министерски съвет се казва, че с обособяването на 28-те дирекции за строителен контрол в областните центрове,  се очаква да бъде подобрено качеството и бързината на административното обслужване на гражданите, юридическите лица в страната, както и на взаимодействието с другите институции и ведомства.

В общата администрация се създават дирекциите "Административно, информационно и финансово- стопанско обслужване" и "Правна" , чиито общ числен състав е 45 щатни бройки.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във