Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРЕСИЧАТ ШИКАЛКАВЕНЕТО ПРИ ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЩЕТИ

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Ралица Агайн издаде на 28 август задължителните си предписания за вътрешните правила на застрахователите и за уреждане на претенциите по договорите. Четиринадесет дни след това дружествата трябва да ги приведат в съответствие с чл.104 от основния закон за застраховането и да осигуряват занапред бързо, прозрачно и справедливо уреждане на потребителските претенции, казват от КФН.
Докато придумат хората да им станат клиенти и им вземат парите, мнозина застрахователи обещават безоблачно и сигурно бъдеще, но при събитие все се бавят да изплатят обезщетението, роптаят клиенти и посредници. Нерядко уреждането на застрахователните претенции се превръща в истинско ходене по мъките и отнема куп ценно време. Така например ако потребителят предостави един документ, ще му поискат да набави и друг, който няма особена връзка с първия, нито с казуса. Или ще протакат процедурата по оценка на щетите, докато човекът сам не се откаже.
Макар подобна практика да е по-скоро вял отглас от недалечното силово минало в бранша, отколкото правило, прецедентите потвърждават необходимостта от по-строга регулация на пазара, коментират експерти. Поне докато не се установи напълно цивилизован начин на общуване и бизнес. И докато застрахователите не престанат да разиграват потребителите и да шикалкавят с условията по уреждане на щетите. Занапред очевидно ще се спазват унифицирани правила на играта. Още повече че кодексът позволява ръководителят на Застрахователния надзор да дава задължителни предписания за отстраняване на противоречията със законовите разпоредби, както и в случаите, когато застрахователите необосновано ограничават правата на потребителите.
До края на юни те трябваше подробно да опишат процедурите си за оценка на вредите и изплащане на обезщетенията. Осем от тях, които пропуснаха срока, бяха санкционирани от КФН с актове за установяване на административни нарушения и наваксаха пропуснатото до края на юли.
Всеки застраховател е задължен според уредбата на кодекса да оповести вътрешния си правилник за процедурите по приемане и събиране на доказателствата за основанието и размера на обезщетението и за оценка на причинените вреди. Ще бъдат уточнени и начините за разплащания с потребителите, както и разглеждането на жалбите им. Застрахователите занапред няма да отказват да приемат заверени копия на документи, освен ако законът изрично не изисква да бъдат предоставени оригинали. Те ще разработят и по-подробна процедура за оценка на вредите и за изплащане на обезщетенията, както и ще посочат и съблюдават законовите срокове за предоставяне на допълнителни документи, както и за произнасяне по заведените претенции.
От клиента не трябва да бъдат изисквани обаче документи, които той не може да набави или пък не са от съществено значение за основанието на потребителската претенция и нейния размер. Вътрешните правила трябва да бъдат публично достояние и всеки ще трябва да има свободен достъп до тях преди сключване на застрахователния си договор и след това. Дружеството е длъжно да ги публикува и в ИНТЕРНЕТ сайта си и да осигури безплатен достъп до тях там, където извършва своята дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във