Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Преразглеждат разрешителните за централите "Марица-Изток"

Операторите в централите "Марица-Изток" биха могли да получат дерогация от нивата на емисии на вредни вещества в околната среда, включени в заключенията за най-добри налични техники по всички възможни критерии. Това отбеляза министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на депутатски въпрос за решението на Европейската комисия, засягащо големите горивни инсталации, цитиран от БНТ.

"Искането за дерогация се обосновава с анализ за разходите и ползите, потвърждаващ, че прилагането на решението за най-добри налични техники е свързано с непропорционално високи разходи спрямо ползите за околната среда поради една от трите възможности - географското положение на централата, характеристиките на околната среда в района или техническата характеристика на инсталацията. Независимо от анализа съгласно нормативната уредба в разрешителните следва да се поставят такива емисионни ограничения, които не водят до значително замърсяване на околната среда, а осигуряват висока степен на опазване", обясни Димов. 

Министърът уточни, че към настоящия момент процедурата по преразглеждане на комплексните разрешителни за централите от "Марица-Изток" са на етап преглед и оценка на внесена документация. В резултат от извършения преглед при необходимост ще се изисква допълнителна информация от операторите, след внасянето на която ще започне окончателното гледане на въпроса. 

Нено Димов отбеляза, че такава процедура се случва за първи път в България и почти няма опит в Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във