Банкеръ Weekly

Кара дере

"Преоценка" за 10 милиона

Градежите са не само екологичен, но и данъчен проблем

Скандалът около мераците за застрояване на местността Кара дере - включената в екологична мрежа Натура 2000 „Камчийска планина", за пореден път разтресе държавата и извади на протест еколозите. Министерството на околната среда и водите в момента се опитва да замаже кашата, която забърка началникът на подопечното му регионално звено -  Инспекцията по околната среда и водите в Бургас Антоний Иванов, като обеща да отмени неговото решение. Преди седмица  (на 6 октомври) Иванов подписа заключение, с което на практика даде зелена светлина за бъдещи градежи в района на плажа. И инвеститорите вече могат да получат строителни книжа, без да се "бавят" да изчакат инак задължителното по закон изискване за изготвяне на оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) - той ги "освободи" от тази грижа.

Екоорганизациите алармираха, че решението на регионалния еконачалник се основава на незаконен подробен устройствен план - той беше спрян от Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие още в началото на годината (след поредния скандал) и дори беше даден за разследване в прокуратурата. Екоактивистите са категорични, че строежите в този район са забранени, тъй като той  не е предвиден за застрояване в общия устройствен план (ОУП) на община Бяла, който беше финансиран от Световната банка и приет през 1997 година. През 2004-а - пак без екологична оценка и в нарушение на Закона за опазване на околната среда - е приет подробният устройствен план „Бяла север". Но заради това закононарушение планът беше пратен по този акт да се изкаже държавното обвинение.


В целия шум около екологичните спорове


за градежите сякаш никой не обърна внимание на самата сделка за закупуването на 23-те поземлени имота. Тя е сключена на 23 май 2004 г. от бъдещия инвеститор - акционерното дружество „Макси I", представлявано от Николай Ранчев и управлявано от борд на директорите в състав - Димитър Вацев, Николай Ранчев и Стоян Илиев. Според регистрирания в Търговския регистър списък на акционерите, присъствали на последното общо събрание (на 27 юли), контролният пакет акции в дружеството е притежание на Николай Илиев - лични 142 803 броя, чрез едноличното си дружество с ограничена отговорност "Макси център 2007" 43 626 броя, а синът му Стоян Илиев притежава 37 702 акции. Или общо 224 131 акции от общо 256 057 акции по 50 лв., регистрирани в капитала на дружеството (12 802 850 лева).

Според нотариалния акт (с който в. "БАНКЕРЪ" разполага) дружеството се е сдобило с общо 164 079 кв.  м срещу сумата  от 850 хил. евро, или 1 662 430 лв. (по фиксирания курс на БНБ), при положение че данъчната оценка на тези имоти според документа е 1 625 436 лева. С други думи, земята по официални данни е "изтъргувана" за по 10.13 лв. за квадратен метър. В същото време пазарната цена според всички сайтове за продажби на недвижими имоти в този район не пада под 30 евро на квадрат. Или казано просто, тези имоти не биха могли да струват по-малко от 9.5 млн. лева.

Само от разликата между пазарната оценка и цената, по която е изповядана сделката,


инвеститорите са "спестили" данъци и такси за близо четвърт милион


Според калкулатора, който изчислява нотариалните такси при покупка на недвижим имот, общинския данък за придобиване на имущество по възмезден начин и таксата за вписване на имота новите собственици на терените край морето са платили  45 448.47 лева. А ако сделката е била сключена на нормалните пазарни цени (около 10 млн. лв.), тези налози би трябвало да бъдат в размер на  267 200 лева.

Справка в имотния регистър показва още, че същите тези имоти са били препродадени няколко пъти. През 2005-а бившето "Бяла бийч тур" АД - сега с название "ББТ Проджекс" и с управител Мартин Атанасов ги продава на "Бългериан пропъртис инвестмънт тръст"АД. Едноличен притежател на капитала на новия собственик на тези имоти е регистрираната на Вирджинските острови компания "Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид", представлявана от Георги Тодоров, Сава Събев и Терънс Гилдър. По това време данъчната оценка на тези имоти е 8 361.36 лв., но сделката е сключена на цена 4 747 950 евро, върху която са платени всички данъци и такси. През лятото на 2009-а (на 26 юни)  терените са прехвърлени на "БСПФ Проджект 1" ЕАД, представлявано от Ирена Комитова и Тодор Тодоров, собственост на офшорката "Блек Сий Пропърти Фонд Лимитед" , регистрирана на остров Джърси. От 1 септември (според Търговския регистър) фирмата е в ликвидация и вече е прекратила дейността си... По това време общата данъчна оценка на 23-те имота (според нотариалния акт) е 5 741 960 лв., а стойността, записана в документите при изповядването на сделката, е 9 709 200 евро. Документите сочат, че таксите и данъците по нея са заплатени именно в съответствие с тази стойност.   

Ако сделката беше сключена на тази цена (18.5 млн. лв.), новият собственик трябваше да плати данъци и такси за 488 200 лева.

И тук неминуемо възниква въпросът


кой е този чуждестранен инвеститор


който, за да напусне страната ни, е склонен да продаде имотите си на по-малко от една десета от цената, на която ги е купил...?!

По информация на в. "БАНКЕРЪ" сигнал за пране на пари, свързан именно с тази сделка, е постъпил в Националната агенция за приходите. Какво е крайното заключение на нейните експерти обаче все още не е известно.

Сегашните чорбаджии на апетитните терени -  Николай Илиев (той  е собственик и на столичния комплекс "Макси" на бул. "Симеоновско шосе"), синът му Стоян и Евгения Тотева сякаш са ударили шестица от тотото.  

В плановете им влиза изграждането на луксозен къмпинг (за 1860 души) с бунгала, вили, ресторанти, басейни, барове, заведения, улици и многобройни паркоместа в района на плажа Кара дере. Очевидно те се уповават на данните в нотариалния акт, в който поземлените имоти са записани ясно като ситуирани в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване ниско застрояване до 10 метра.

Според Тома Белев от "Коалиция да остане природата в България" теренът, на който иска да строи „Макси I", попада в екологична мрежа Натура 2000 „Камчийска планина" (BG0002044) за опазване на дивите птици и в защитена зона Плаж Шкорпиловци (BG000100) за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. В близост има и зараждащи се подвижни дюни с код 2110. В този смисъл решението на бургаския екологичен началник  Антоний Иванов за липса на необходимост от ОВОС според еколога най-малкото буди недоумение.

Според самия Илиев подопечната му фирма искала да изгради луксозен къмпинг в дивата природа и нямала никакво намерение да я унищожава, а само да създава.

Инвеститорът твърди, че предварителните проучвания са показали, че в цитираните имоти няма нито едно местообитание на всички 166 защитени вида, срещащи се в района. Той обещава да не лее бетон - на мястото щяло да има бунгала, кемпери, палатки и "някакви сгради". Имотите са в регулация и за тях има вече издадени разрешения за строеж на хотели и сгради за сезонно обитаване - това става ясно от решението на екоинспекцията в Бургас.


С анулирането на това решение


обаче вече се е ангажирала министър Светлана Жекова след срещата си с представители на гражданска инициатива "Да спасим Кара дере". На тези разговори в министерството са присъствали и членове на Националната асоциация "Българско Черноморие", които традиционно са срещу позициите на природозащитниците и излизат с декларации срещу къмпингуването, срещу гражданските протести и по-скоро изразяват позициите на инвеститорите.

С отмяната на решението на РИОСВ-Бургас на практика проектът за т.нар. луксозен къмпинг на "Макси I", в който е заложено да има освен места за палатки, кемпери и каравани и дву- и триетажни бунгала, паркоместа за над 600 коли, улици и спа център, ще трябва да премине през процедура на Оценка на въздействието за околната среда.

Показаната воля от страна на Министерството на околната среда и водите за решаване на проблема със строителството на Кара дере обаче няма да реши останалите проблеми. Министерството на икономиката и Министерският съвет трябва да решат дали ще отменят решението за инвестиционен проект Клас А и на друг скандален инвеститор в този регион - "Мадара Юръп" - него правителството на Пламен Орешарски издаде през март тази година.

По това време собственик на повечето имоти в този регион (около 850 дка) беше "Мадара Юръп". Години наред собствеността в това дружество беше покрита в мъгла. Във връзка със сертифицирането му за приоритетен клас инвеститор и за да бъдат изцяло спазени изискванията на Закона за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, "Мадара Юръп"  бе регистрирана в Търговския регистър (24 март) като публично акционерно дружество, 99.9% собственост на "Рейнбоу Малта Холдингс Лимитид".

От регистрацията стана ясно, че собственик на "Рейнбоу Малта Холдингс Лимитид" е "Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид", регистрирано на Британските Вирджински острови. А негови собственици са физическите лица Франсиен Гейл Уикъм, Юън Гейл Шорт, Найджъл Върнон Шорт, Луиз Елизабет Шорт, Марк Джон Дейвис, Сара Джанет Дейвис, Пол Райли и Никълъс Дейвид Гъливан, посочиха тогава в официално съобщение по това време от самата компания.

През седмицата стана ясно, че освен на инвеститор номер едно в района, попадащ в Натура 2000, са издадени 70 разрешителни за строеж на терени собственост на различни фирми и граждани.

Какво ще се случи с тези проекти оттук нататък никой не се ангажира дори и да гадае. При всички случаи обаче за изясняването на детайлите, свързани със сделката, сключена през май от " Макси 1" АД, данъчните власти и агенцията по приходите ще трябва да съсредоточат усилията си...?!  

Facebook logo
Бъдете с нас и във