Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Прекратява се конкурсът за търсене на нефт и природен газ в „Блок 1-26 Тервел”

Развитието на местния добив заема ключово място при търсенето на диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, казва енергийният министър Теменужка Петкова.

Конкурсът за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-26 Тервел"  (бившия блок "Терес") ще бъде прекратен. Това е решил Министерският съвет на днешното си заседание.

„Блок 1-26 Тервел" е разположен в изключителната икономическа зона на България в Черно море. 

Площта е с размер 4 032 кв. километра. Разрешението за търсене и проучване ще бъде издадено за срок от пет години. Бъдещият титуляр на разрешението ще трябва да прокара и обработи 2Д и ЗД сеизмични изследвания, да изготви геоложки модел за оконтуряване на перспективни обекти за сондиране, както и да оцени петролния потенциал и да прокара търсещ сондаж при откриване на перспективни структури. Това е регламентирано в минималната задължителна работна програма за проучването.

Територията на "Блок 1-26 Тервел" представлява източната част от по-голям проучвателен блок за нефт и природен газ "Бургас - дълбоко море". В периода 2002-2008 г. там е било предоставено разрешение за търсене и проучване на "Винтидж Петролеум Интернешънъл инк.", който е провел ограничен обем проучвателни дейности. В обсега на площта не е прокарван сондаж. Блокът е слабо изучен и геоложките и геофизичните данни за него са силно ограничени.

Конкурсът за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване за блока бе обявен с решение №485 на Министерския съвет от 6 август 2019 година. 

В определения срок, регламентиран в решението на Министерския съвет, няма кандидат, който да е закупил конкурсни книжа и не са подадени заявления за участие в конкурса.

Конкурсната процедура се прекратява на основание чл. 50 а, т. 1 от Закона за подземните богатства. Въпросният текст гласи, че конкурсът за предоставяне на разрешение се прекратява с решение на органа, открил процедурата, когато не е подадено заявление или предложение.

Диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ е един от основните приоритети на правителството в енергийната област, а развитието на местния добив заема ключово място при изпълнението на този приоритет.

 

Първият опит

През 2015 година имаше опит да се намери компания, която да направи проучвания за наличие на нефт и газ в площ "Блок 1-26 Тервел" . Потенциалните кандидати бяха осем, но нито една от не подаде оферта и конкурсът бе прекратен.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във