Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Преките чуждестранни инвестиции през 2016 г. са 23,491 млрд. евро

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор на нашата страна възлизат към края на 2016-а година на 23,491 млрд. евро, което е увеличение с 1,4% в сравнение с 2015-а година, показват предварителни данни на Националният статистически институт.

Най-голяма е била стойността на направените преки чуждестранни инвестиции през миналата година в промишлеността - 10,139 млрд. евро, следвана от сектора на услугите (включващ търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5,887 млрд. евро.

Тези две дейности формират съвместно 68,2% от обшия обем на ПЧИ, като техният относителен дял спрямо всичките преки чуждестранни инвестиции е нараснал през 2016-а година с 1,3 пункта спрямо година по-рано.

В сектор "Строителство" преките чуждестранни инвестиции са били в размер на 608 млн. евро, или с цели 19,4% по-малко спрямо година по-рано.

В същото време разходите за придобиване на дълготрайните материални активи (ДМА) във всички сектори на българската икономика са били в размер на 17,619 млрд. лева в края на 2016-а година, намалявайки на годишна база с 16,9 на сто.

Най-голям обем на инвестиции в ДМА са били вложени в промишления сектор - 5,639 млрд. лева, следван от сектора на услугите - 4,744 млрд. лева, като тези два сектора са формирали заедно 58,9% от общия обем на разходи за придобиване на дълготрайните материални активи, показват предварителните данни на НСИ.

В сектор "Строителство" инвестициите за ДМА са се свили през 2016-а година с цели 28,5% спрямо предходната година и са били в размер на 1,083 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във