Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Преизбрани са членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Булгартрансгаз"

Владимир Малинов е новият стар изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД.

В Търговския регистър към Агенцията по вписванията е отразено преизбирането на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Булгартрансгаз" ЕАД с нов петгодишен мандат, считано от датата на вписването, съобщиха от компанията.

Преизбирането на мениджърите е в резултат на изтичането на тригодишния им мандат за управление и е одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране.

За председател на Надзорния съвет на Дружеството е преизбран Кирил Георгиев.

Таня Захариева остава председател на Управителния съвет, а за изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД е преизбран Владимир Малинов.

"Булгартрансгаз" ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Като част от общоевропейската газова мрежа, държавната компания се ръководи от изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет, европейското и българското законодателства.

Компанията е собственик и оператор на националната газопреносна мрежа с основно предназначение - пренос на природен газ на територията на България до газоразпределителни мрежи и индустриални потребители на природен газ, и на газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ с основно предназначение - пренос на природен газ през територията на България до съседните държави Румъния, Турция, Гърция и Македония. Компанията отговаря и за подземното газохранилище в Чирен, което е с основно предназначение съхранение на природен газ за покриване на сезонните неравномерности в потреблението и доставката на природен газ.

Дружеството притежава две лицензии, издадени от регулаторния орган КЕВР, за пренос на природен газ и за съхранение на природен газ.

"Булгартрансгаз" ЕАД, което е дъщерно дружество на "Български енергиен холдинг" ЕАД, е сертифицирано като независим газопреносен оператор.

Вчера министър-председателят Бойко Борисов и изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов инспектираха извършените дейности по разширението на газопреносната мрежа от турско-българска до българо-сръбска граница в района на газоизмервателна станция "Странджа", до Болярово. Стойността на обекта е 75 млн. лева, изцяло инвестиция на "Булгартрансгаз". Проектът "Разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската граница до българо-сръбската граница" e част от концепцията за газов хъб Балкан, с която се цели запазване на ролята на България, като водещ газоразпределителен център в региона и Европейския съюз като цяло.

Припомняме, че "Булгартрансгаз" ЕАД обяви преди седмица, че има свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен". Те ще се разпределят на принципа "пръв заявил, пръв получил". Заявки за капацитет за съхранение се представят в "Булгартрансгаз" от 16 май. При получаване на повече от едно заявление в един и същ работен ден, свободният капацитет се разпределя пропорционално на получените заявки, уточняват от компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във