Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Преговорите за кабинет: България да стане финансов хъб в региона

Започнаха преговорите за съставяне на правителство между „Продължаваме промяната“, БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България. Водещ на публичната дискусия по тема "Икономика" беше съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. ПП бяха представлявани и от Даниел Лорел, Калина Константинова и Ирена Младенова.

Представители на БСП бяха Димитър Данчев, Румен Гечев и Петър Кънев. Експертната група на ДБ бе представена от Петър Василев, Кристиян Кирилов, Иван Матов и Георги Ганев. А от групата на „Има такъв народ“ бяха Пламен Данаилов, Деляна Иванова, Любомир Каримански и Мика Зайкова.

Кирил Петков подчерта, че огромна част от точките в програмите на четирите партии се припокриват. Той изтъкна като ключови моменти намаляването на административната тежест, преодоляването на последствията от кризата заради пандемията чрез ускоряване на ваксинацията по демократичен начин, използване на потенциала на индустриалните зони с функция на предприятия, които могат да докарат добавена стойност, обвързване на науката и бизнеса чрез ясни стимули. Нужно е и използване на потенциала на българите в чужбина за икономиката, както и да има финансово подплатена държавна политика в подкрепа талантливи българи и за връщането на българите, които учат в чужбина.

Сред предложенията на ПП е създаването на борд за иновации, съвместно с културното и просветното министерство. И още - стимули за университетите, за да работят заедно с бизнеса, като крайната цел отново е ускоряване на иновациите. Важно е и утвърждаването на България като финансов хъб чрез откриване на финансови центрове на международни компании, за да може страната да се възползва максимално от ниските данъци. А чуждите дружества да ползват България за оптимизация за данъчни цели, тоест за да намалят данъците си. От ПП предлагат и Министерството на икономиката да стане Министерство на икономиката и на иновациите. 

Сред приоритетите на "Демократична България" е икономика на високата добавена стойност, постигната чрез развитие на иновациите, повишаване на конкурентоспособността, развитие на човешкия капитал, благоприятна административна и бизнес среда. Предлага се ребрандиране на България като инвестиционна дестинация, както и ускорено подобряване на управлението на държавните предприятия. Сред краткосрочните мерки бе посочено отпадането на всякакви ограничения върху бизнеса заради пандемията, което те обвързаха с ускорена ваксинация. Друга временна мярка е поемане на осигуровките от държавата за известен период от време за затворени или ограничени бизнеси и за бизнеси, които отварят нови работни места, продължаване и подобряване на ефективността на мерките 60/40 и 80/20.

ДБ предлагат пренастройването на администрацията - тя да е в помощ на бизнеса при изпълнението на регулациите. Необходим е и преглед на държавните предприятия, в това число да се прецени кои от тях могат да бъдат приватизирани, пълна и редовна публичност на финансовите резултати на акционерните дружество, а когато предприятието има социална функция, задължителното да се отчита постигането ѝ. За "Демократична България" е важно да се направи преразглеждане на холдинговата архитектура, за пример бяха дадени Държавната консолидационна компания и Българският енергиен холдинг.

Сред краткосрочните мерки на ИТН е разрешаването на проблема с инфлацията. Да се предприемат мерки в отговор на инфлацията чрез инструментариума на паричната политика. Нужно е да се постигане и последователно устойчиво икономическо развитие. Това преминава през добра нормативна среда, ефективна и ефикасна публична администрация, конкурентоспособност и ресурсна обезпеченост, преодоляване на междуфирмената задлъжнялост чрез ускоряване процеса по несъстоятелност и ликвидация. Друго предложение на ИТН е с промяна в Търговския закон да се позволи създаването на нов вид дружество, което да дава по-голяма гъвкавост на стартъпите и данъчни стимули за стартиращите предприятия при определени условия. А промяна в Закона за обществените поръчки ще гарантира по-голяма прозрачност.

Сред предложенията на ИТН е тестов период при промяна на дадена нормативна уредба, промяна в Закона за концесиите и преразглеждане на сегашните концесионни договори. Беше споменато и въвеждането на обслужване на едно гише, както и да има дигитална платформа, където фирмите на база критериите на собствения си бизнес да намерят подходящите за тях програми за подкрепа. Предлага се  част от данъците да остават в общините, изграждане на регионална стратегия за хармоничното развитие на регионите, повишаване мобилността и свързаността на малките населени места, също бяха сред предложенията на партията на днешната дискусия.

От партията на Слави Трифонов са съгласни с предложението на ПП за преобразуването на Министерството на икономиката в Министерството на икономиката и иновациите. Беше дадена идея за създаване на Агенция за управление на данните. За ИТН е важно и да се намери връзка между иновациите и отбраната, като се предвиди създаването на регионален център за стимулиране на връзка между тях.

За БСП приоритети са насърчаването на инвестициите, борбата с корупцията, подкрепата за малките и средните предприятия, подобряването на бизнес средата, насърчаването на износа и иновации и ефективното управление на държавните дружества към Министерството на икономиката. Тези цели ще бъдат постигнати и чрез ефективното използване на еврофондовете и Плана за възстановяване и устойчивост. Предложено беше към Министерството на икономиката да има публичен регистър на лошите и добрите административни практики. А към парламентарната икономическа комисия да има обществен съвет, който да изследва проблемите в икономиката. Съветът трябва да направи дългосрочен анализ и да предложи съответни решения. Левицата подкрепя идеята за налагане на държавата като основен регулатор и собственик на активи от ключово значение за националната сигурност на страната - например БДЖ. От БСП са срещу приватизацията на Българската банка за развитие и срещу концесионирането на пътищата.

За социалистите е важно икономическата програма на страната да осигурява догонващ средноевропейския икономически растеж, което трябва да стане на поносима социална цена. Акцент беше поставен и върху функцията на индустриалните зони, които според БСП не трябва да са складове, а зони за индустриално производство, като складове ще имат само фирмите, които имат реално производство. Предложено бе и намаляване на ставката на ДДС за стоките със социално значение от 20 на 9 процента за една година.

И четирите партии се съгласиха, че помощите за секторите, пострадали от коронакризата, трябва да продължат. В администрацията няма да се правят назначения, без да е проведен конкурс. Подкрепена беше и идеята да се направи реформа в управлението на държавните дружества. Сред общите желания на партиите са и стимулиране на иновациите, а също - подпомагане на малкия и среден бизнес.

"Очаквах, че ще имаме съответствия, а ние всъщност имахме допълвания, което беше най-добрият начин, когато общият резултат е над индивидуалния. Така съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков обобщи резултатите от дискусията по темата "Икономика". Тези мерки са общи цели на всички ни, допълни той. Консенсусните мерки от глава "Икономика" ще бъдат обобщени в кратки срокове и ще бъдат изпратени за съгласуване на политическите формации, участвали дискусията, след което на работна среща те ще бъдат окончателно оформени в документ по тази тема.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във