Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРЕГОВОРИТЕ ПО ГЛАВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ С ЕС МОГАТ ДА СЕ ПРОТОЧАТ

Очакванията, че България ще затвори до 27 юли глава 19 от преговорите с Европейския съюз за телекомуникациите, няма да се оправдаят. Доказателство за това твърдение бе новината, че предложението за затварянето на главата не е включено в дневния ред на заседанието на петнадесетте страни членки, което ще се проведе на същата дата. Главата вероятно ще бъде затворена временно, тъй като има принципно съгласие от двете страни по всички засегнати в нея въпроси. До неотдавна проблемни бяха условията за преносимост на телефонни номера* и за въвеждане на трето поколение мобилни комуникации - UMTS (Universal Mobile Telecommunications Services). По тях България беше поискала едногодишен преходен период. Такъв може да бъде даден, когато страна, кандидатстваща за членство в Европейския съюз, не е в състояние да изпълни дадено изискване, дори след влизането й в общността. Едногодишни преходни периоди са давани на някои от сегашните членове на Европейския съюз (ЕС), сред които Португалия и Гърция.
Впоследствие страната ни се отказва от преходния период за даване на UMTS-лицензи. Причината за това е, че след успешния търг за лицензиране на втори GSM-оператор голяма част от получените от него 135 млн. щ. долара е пренасочена за освобождаване на нови честоти от военните. Ограниченият честотен ресурс за граждански цели до неотдавна беше основната причина за песимизма на управляващите, когато се обсъждаше създаването на други мобилни мрежи. Проведеният търг за втори GSM-лиценз даде основания на правителството да прогнозира, че от технологична гледна точка условия за създаване на мобилна мрежа от трето поколение ще има много преди 2007 година. Този краен срок беше определен от предишния кабинет за присъединяването ни към ЕС. Според Националната стратегия за развитието на далекосъобщенията до 2005 г., изготвена тази пролет от експертите на Министерството на транспорта и съобщенията, действащ UMTS-оператор у нас ще има до края на 2005 година.
По преносимостта на телефонни номера представителите на Европейската комисия са се съгласили, че страната ни може да получи поне двугодишен преходен период. Представители от българската работна група по глава 19 са пресметнали, че дори Българската телекомуникационна компания да продължи да генерира същите приходи, както досега, темповете на цифровизация на телефонната мрежа, в зависимост от регионите, ще варират между 71 и 85 процента. При това е ясно, че печалбите на БТК няма да останат същите след появата на реална конкуренция. От българска страна е изпратено становище в централата на Европейската комисия в Брюксел, че при положително развитие на приватизацията на БТК - ако компанията бъде закупена от стратегически инвеститор, намерението за искане на преходен период може да се преразгледа.
Становището е прието от Европейската комисия, която е предложила на петнадесетте страни членки главата временно да бъде затворена.
Преговорите по нея обаче могат да се проточат още, тъй като до септември тази година европейското законодателство в областта на съобщенията може да бъде изцяло променено. Представителите на нашата работна група са предупредени, че ако това стане, преговорите по глава 19 ще започнат отначало. До момента са приети две от петте европейски директиви, които ще изграждат новата законодателна рамка в този сектор.
Според запознати с промените в законодателството на Стария континент, основната разлика, която ще настъпи с въвеждането на новите нормативни документи, ще бъде в конкретизиране на условията за създаване на конкурентен пазар. Първото основно средство за подпомагане на развитието на конкуренцията е да се регламентира достъпът до мрежите на големите оператори.
Държавната комисия по далекосъобщенията, като секторен регулаторен орган, ще определи кои са телекомуникационните оператори със значима пазарна мощ. Сред тях при всички случаи ще бъде БТК, а вероятно и МобилТел. Операторите с такъв статут ще имат задължения да предложат типова оферта за свързване на мрежата им с тази на по-малките фирми, които ще предлагат телекомуникационни услуги след падането на монопола на БТК.
Големите оператори ще са задължени също да публикуват счетоводните данни на поделенията си, чрез които се осъществява връзката с по-малките им конкуренти. По този начин всеки ще може да види дали цената, която те искат за предоставения достъп до тяхната мрежа, е реална. Целта е да се създадат условия за конкуренция, като се даде възможност на малките оператори да осигурят на абонатите си достъп до мрежите на големите национални компании. На фирмите, които искат да предоставят различни допълнителни услуги на база на линиите на БТК, като видеовръзка или ИНТЕРНЕТ, ще бъде дадена друга възможност. Те ще могат да заемат линии под наем от БТК и операторът ще бъде длъжен да ги даде при съответните пазарни условия.
В очакване на становището на петнадесетте страни членки на ЕС от тази есен работната група по глава 19 ще започне публични обсъждания на предложената от България позиция. Чрез тях обществеността ще се информира за направеното до момента, а операторите ще се запознаят с новите си бъдещи задължения, след като бъдат приети новите директиви на Европейския съюз.

* Преносимост на телефонните номера е възможността абонатът да запази своя номер, когато промени местоживеенето си. Той може да го направи, дори ако смени телекомуникационния оператор след падането на монопола на БТК и появата на конкурентни фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във