Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Преговаря се за доставка на азерски газ по алтернативен маршрут

Договорът за доставка на природен газ от Азербайджан и документите по изпълнението му предвиждат „Булгаргаз“ ЕАД да получава доставките на точка "Комотини" в Гърция. Това е свързващата точка между Трансадриатическия газопровод (ТАП) и Междусистемната връзка Гърция-България (IGB), по която е предвидено синьото гориво да достигне до България. Контрактът не предвижда право на българската страна едностранно да определя или да променя точката на доставка, което означава, че за временна промяна е необходимо съгласието на азерския доставчик. Това пише в становище на "Български енергиен холдинг" ЕАД във връзка със спекулациите в публичното пространство за доставките на природен газ от Азербайджан за България,

Междусистемната връзка не беше въведена в експлоатация към датата на началото на доставките по договора – 31 декември 2020 година. Очаква се да влезе в експлоатация в средата на 2022-ра, поясняват от "Български енергиен холдинг". Това е наложило провеждането на преговори с азерския доставчик, в резултат на които е постигнато съгласие за временно използване на друга точка на доставка на територията на Гърция и пренос на природния газ до България по алтернативен маршрут за периода от 31 декември 2020 г. до 30 септември 2021-а. "С азерската страна бяха договорени възможните количества природен газ, както и условията, при които те да се доставят на временната точка. Бяха съобразени свободните капацитети, приложимите процедури и търговските условия на всички газопроводни системи, през които преминава природният газ по алтернативния маршрут до българската газопреносна система", съобщават от българската компания. Аналогични преговори се провеждат и към момента по отношение на доставките за времето от 1 октомври 2021 г. до 30 юни 2022-ра.

„Български енергиен холдинг“ продължава да оказва финансова и друга подкрепа на дъщерните си дружества (при съобразяване с тяхната оперативна самостоятелност) като акционер в „Ай Си Джи Би“ АД, за завършване на строителството на междусистемната връзка в най-кратки срокове и за продължаване на временните договорености за получаване на азерски газ до завършването й. И от друга страна, като гарант за задълженията на „Булгаргаз“ ЕАД по издадената банкова гаранция за обезпечение изпълнението на задълженията му по договора.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във