Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Предстоят промени във фирмената регистрация

При окончателното гласуване на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, бе въведено и задължението всички документи и данни, на базата на които офшорките ще ползват някое от възможните изключения, да бъдат вписани в Търговския регистър. Публично ще трябва да се обявят и действителните собственици - физически лица, съгласно нотариално заверена декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието. Декларация ще се подава и при промяна на собственика, съдружниците или други обстоятелства около собствеността.


Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, с който се регламентират всички тези новости, бе публикуван от правосъдното министерство през седмицата. Това дава някакви надежди, че в оставащите четири месеца до изтичането на гратисния период собствениците на още много фирми ще излязат на светло.

Facebook logo
Бъдете с нас и във