Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Предстои второ гласуване на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

От 9 часа ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание. Разбира се, ако се събере необходимия кворум.

В проекта за програма има включени девет точки. Предстои да бъде одобрена на заседанието в сряда.

В дневния ред е второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Внесен е от Министерския съвет на 14 ноември. Приет е на първо гласуване на 27 ноември.

Предстои второ гласуване и на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Документът е внесен от Министерския съвет на 12 август и беше приет на първо гласуване на 15 ноември.

Предвидено е и обсъждане на проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.) и Решение на Народното събрание от 27 февруари 2019 г. (ДВ, бр. 19 от 2019 г.). Вносители са Мария Белова и група народни представители (на 6 декември).

Ще има второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител е Министерският съвет (на 6 декември). Приет на първо гласуване на 21 ноември.

Депутатите ще обсъдят и проекти на решения за промени в постоянни и временни комисии и делегация на Народното събрание. Вносители са: Валентин Касабов и Искрен Веселинов (на 26 септември, на 14 ноември, на 15 ноември и на 20 ноември), Искрен Веселинов и Борис Ячев (на 12 декември|, Даниела Дариткова (на 13 декември).

След приключване на пленарното заседание, депутатите ще продължат своята работа в пет от парламентарните комисии.

В дневния ред на Комисията по икономическа политика и туризъм има  представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесен от Министерски съвет на 29 ноември -- за първо гласуване.
По втора точка е предвидено представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, внесен от Министерски съвет на 5 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във