Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Предстои второ гласуване на изменение на Закона за лечебните заведения

Народното събрание ще започне работа от 9.00 часа, ако събере необходимия кворум, разбира се.

В дневния ред е второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Даниела Дариткова, 10.9.2020 г. Приет на първо гласуване на 18.9.2020 г.) – точка първа за петък, 25 септември 2020 г.

Депутатите ще обсъдят и гласуват на второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (Вносител: Даниела Дариткова, 10.9.2020 г. Приет на първо гласуване на 18.9.2020 г.) – точка втора за петък, 25 септември 2020 г.

Както обикновена е предвиден и парламентарен контрол. На въпроси на народните предтавители ще отговарят петима министри.

Към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, две питания относно:  
- позиция на България по израело-палестинския конфликт, и
- функциите на заместник-министър на външните работи, като координатор на борбата с антисемитизма и езика на омразата.

Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите, ще отговаря също на два въпроса относно:
- последиците от предприетите от правителството мерки за справяне с предполагаемото наличие на чума по дребните преживни животни в България, и
- шестото изменение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).

Към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката има питане относно проблеми при преминаването към електронно обучение.

Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, ще отговори на пет въпроса относно:
- дейността на Центъра за асистирана репродукция.
-  режима в учебните заведения за есенния полусезон за учебната 2020-2021 година.
- липса на напредък по доизграждането на новия болничен комплекс на Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон", гр. Ямбол.
- PCR тестове за COVID-19 в страната за последните три месеца.
- проблеми на хората с увреждания при подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, които възникват в следствие на недопустими огромни забавяния при освидетелстването им от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК).

Към Красен Кралев, министър на младежта и спорта, има два въпроса относно:
-  изпълнението на приетия през 2018 г. Закон за физическото възпитание и спорта, и 
- тежкото финансово състояние на държавно предприятие "Български спортен тотализатор" и неизпълнение на предвиденото от Закона за хазарта финансиране на създаване, реконструкция и/или ремонт на спортни съоръжения в държавните и общински училища.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Стоян Мирчев, Явор Божанков и Антон Кутев;
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на два въпроса от народните представители Кристиан Вигенин; и Антон Кутев, Стоян Мирчев и Явор Божанков;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на едно питане от народните представители Светла Бъчварова, Георги Стоилов, Даниел Йорданов, Добрин Данев, Николай Бошкилов, Румен Георгиев, Цветан Топчиев и Николай Пенев;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Веска Ненчева и Георги Гьоков;
- министърът на икономиката Лъчезар Борисов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Крум Зарков и Георги Стоилов;
- министърът на финансите Кирил Ананиев – на един въпрос от народния представител Николай Тишев; и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Жельо Бойчев.

Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във