Банкеръ Daily

КЕВР предупреди:

Предстои сериозно поскъпване на парното и топлата вода

Иван Иванов

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец юли 2021 г., по която общественият доставчик ще продава синьо гориво на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

След анализ, изготвен на базата на представените от „Булгаргаз“ данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 юли да е в размер на 46,88 лв./мвтч (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Изпълнителният директор на дружеството Николай Павлов изрази съгласие с изводите и констатациите на комисията. Той поясни, че след внасянето на заявлението на 10.06.2021 г. котировките на петрола и на петролните продукти и цените на европейските газови пазари продължават да се повишават в резултат на нарасналото търсене на тези горива. По думите му за последните 6 месеца международните цени на петрола са се повишили с над 50% и са достигнали 75 щатски долара за барел. За същия период осреднената цена на природния газ е нараснала със 70% - от 16 евро до над 28 евро/мвтч. „Независимо от това цената, която „Булгаргаз“ ЕАД ще предложи за юли, ще е с над 10% по-ниска от цените на европейските газови борси“, каза Павлов.

Председателят на КЕВР Иван Иванов пък отбеляза, че поскъпването на горивата неизбежно ще наложи сериозна корекция на решенията, които комисията предстои да приеме на 1 юли за цената на синьото гориво и съответно за цените на топлинната енергия. „Данните за рязкото увеличение на цените на природния газ и на петрола на международните пазари, както и ценовият ръст на квотите за въглеродни емисии означават, че регулаторът предстои да приеме решения, с които от 1 юли се предвижда сериозно увеличение на цените за потребителите на природен газ и на топлинна енергия. Това са трудни и крайно нежелани от комисията решения, тъй като те ще се отразят негативно на потребителите, и регулаторът е напълно наясно с това. В същото време регулаторът няма друг избор, освен да отчете влиянието на актуалните котировки на ценообразуващите елементи петрол и природен газ на международните пазари, тъй като България ги получава изцяло от внос“, изтъкна Иванов.

На 1 юли „Булгаргаз“ ще представи в КЕВР актуализирано заявление с информация за цените на пазарните индекси на европейските газови хъбове към 30 юни, както и информация за средномесечния обменен курс за конвертиране на еврото в щатски долари.

При утвърждаването на цената на природния газ Комисията за енергийно и водно регулиране отчита заявените прогнозни количества синьо гориво от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора за доставка между "Булгаргаз" и "Газпром экспорт", условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната газ.

Решението си за утвърждаването на цена за следващия месец комисията ще вземе на закрито заседание на 1 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във