Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Предстои първо гласуване на промени в Закона за българските лични документи 

Пленарно заседание на Народното събрание ще има от 9 часа. 

В дневния ред е гласуване на законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България (Вносител: Министерски съвет, 30.7.2020 г.)..

Предстои и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2020 г.).

В редовния петъчен прламентарен контрол ще участват трима министри.

Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, ще отговори на три питания на народни представители. Има въпрос от Георги Гьоков и Нора Йотова относно проблемите на хората със специфичните заболявания - малнутриция и малабсорбция (екстремно ниско тегло, недохраненост и невъзможност за правилно усвояване на хранителните вещества) и мерките, които Министерство на здравеопазването ще предприеме за решаването им.
Анна Славова има питане относно Националната многопрофилна детска болница.
Въпросът от Валентина Найденова и Филип Попов е относно участието на медицинските стандарти, фармако-терапевтичните ръководства и правилата за добра медицинска практика, съответно правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в изготвянето на обемите и цените, при остойностяването на отделните видове медицинска помощ, включени в Националния рамков договор и при определянето на конкретните стойности на обемите и цените на отделните видове медицинска помощ, включени в Националния рамков договор.

Към Емил Димитров, министър на околната среда и водите, има въпрос от  Никола Динков и Виолета Желева относно осъществяването на навременен и качествен мониторинг на водата в р. Марица и подпочвените води, захранващи кладенците по поречието й.

Лъчезар Борисов, министър на икономиката, ще отговори на въпрос от Румен Гечев относно осигуряване на конкурентна среда на пазара за бутилки с втечнен газ.
А питането от Георги Гьоков е относно бъдещето на "Летище Стара Загора" ЕАД.
Отлагане на отговор със седем дни е поискал министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Чавдар Велинов.
Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- едно питане от народните представители Драгомир Стойнев, Антон Кутев и Крум Зарков към заместник министър-председателя Томислав Дончев;
- един въпрос от народния представител Кръстина Таскова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов;
- един въпрос от народния представител Димитър Георгиев към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във