Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Предстои проверка на всичките 113 язовира в област Сливен

язовир "Жребчево"

Комисия, назначена със заповед на областния управител Минчо Афузов, ще извърши проверка на всичките 113 язовира - държавна, общинска и частна собственост, на територията на област Сливен. Тя трябва да установи какво е състоянието им, за да се осигури безопасната им експлоатация. При констатиране на нередности, ще бъдат дадени задължителни за изпълнение от собствениците предписания, съобщиха от областната администрация.

Четвъртият по големина в страната язовир за напояване "Жребчево" и осмият по големина язовир за питейни води "Асеновец" са собственост на държавата – за единия отговаря  Министерството на земеделието, храните и горите, а другият се стопанисва от "В и К - Сливен" ЕООД.

Общо 62 язовира са общинска собственост. Други 14 съоръжения се стопанисват от частни сдружения или еднолични частни собственици.

Общо 35 язовира са предадени в собственост на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири.

Общо 60 от язовирите са с високата степен на потенциална опасност, защото при евентуална авария биха засегнали инфраструктура или населени места. Тези обекти подлежат на регулярен строг контрол извън плановите проверки на комисията. Собствениците им осъществяват стриктна поддръжка, отбелязват от областната управа. Съоръженията, сред които са „Жребчево“ и „Асеновец“, са в много добро техническо състояние.

Проверките са планирани през август и септември, с участието на експерти от областната администрация и общините, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Сливен, Басейновите дирекции в Пловдив и Варна.

 

Язовир „Асеновец“

е основно съоръжение в схемата на водоснабдяване на град Сливен. Разположен е в долината на Асеновска река, на 9 км от град Сливен.

„Жребчево“

е язовир на река Тунджа. Наименованието му идва от останалото на дъното му село Жребчево (старо име Атлари). Язовирът има много ръкави с удобни за риболов места. Тъй като водата от язовира се използва за напояване, през лятото той се източва значително, което обуславя сезонния характер на риболова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във