Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Предстои ново разместване сред играчите във ВЕИ сектора

Проектите за изграждане на електроцентрали за производство на електричество от възобновяеми енергийни източници имат вече доста привърженици. Някои инвеститори успяха навреме да ги развият и сега стоят добре на пазара. Други закъсняха или пък ги забавиха заради финансови проблеми и потърсиха купувачи за своите активи.  

От Комисията за защита на конкуренцията съобщиха за нова предстояща сделка в този сектор.

В регулатора е постъпило уведомление от „Малекс Мениджмънт“ ЕООД и „Хелиос Енерджи Инвест“ АД за намерението им да осъществят концентрация посредством придобиване на съответно непряк и пряк контрол върху „Хелиос Проджектс“ ЕАД. Подписването на договор за покупка-продажба е обвързано с решението на антимонополното ни ведомство.

„Малекс Мениджмънт“, което е собственост на адвокат Стефан Гугушев, е мажоритарен акционер в капитала на „Хелиос Енерджи Инвест“ АД, и осъществява дейност, свързана с извършването на инвестиции.

„Хелиос Енерджи Инвест“ е новоучредено дъщерно на „Малекс Мениджмънт“ дружество, създадено с цел извършване на предстоящата концентрация. До момента то не е осъществявало реална търговска дейност.

„Хелиос Проджектс“ е специализирано в производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез собствена фотоволтаична електроцентрала. Дружеството е учредено през 2010 година. То е създадено с цел развитието на проект за изграждане и експлоатация на фотоволтаична електрическа централа за производство на енергия от възобновяеми източници, разположена в землището на с. Победа, община Долна Митрополия, област Плевен, с обща инсталирана мощност от 50МВп. ФвЕЦ „Победа“ е фотоволтаична електрическа централа за производство на енергия от възобновяеми източници, изградена върху площ от 1016.814 декара. Като производител, присъединен към електропреносната мрежа, „Хелиос Проджектс“ има сключен с „Национална електрическа компания“ ЕАД договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници.

Кандидат-купувачите очакват операцията да окаже въздействие върху съответните продуктово-географски пазари в страната: на производство и продажба на електроенергия в страната и на търговия с електроенергия в страната.

Искането им е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

От КЗК отбелязват, че регулаторът си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във