Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Представят резултатите от проект за прединвестиционно проучване за ВиК в София

Резултатите от проекта "Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община" ще бъдат представени в 11 часа в зала 1 на Столичната община, съобщиха от пресцентъра на общината. Проучването е финансирано от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В събитието ще участват Ирина Савина - заместник-кмет на Столична община, и инж. Добромир Симидчиев - ръководител на проекта.

Бенефициент по проекта е Столична община. Основната цел на проекта е разработването на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община, с което да бъдат определени приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктурата за обособената територия на "Софийска вода" АД.

В рамките на проекта са определени границите на агломерациите на територията на Столична община, анализирано е съществуващото положение, изготвени са прединвестиционни проучвания за всички територии, както и формуляр за кандидатстване за европейско финансиране. Също така са изготвени инвестиционни проекти в идейна фаза и са идентифицирани мерки, целящи постигане на съответствие с директивите на ЕС в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във