Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Председателят на Патентно ведомство бе отличен от УНСС

Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов бе награден с почетен плакет за цялостен принос към дейността на Университета за национално и световно стопанство от ректора на висшето учебно заведение проф. Димитър Димитров.

Отличието се дава по повод 100-годишния юбилей на най-старото и авторитетно висше учебно заведение в страната и Югоизточна Европа в областта на икономическите науки. По този начин д-р Николов става един от 100-те българи, наградени за своята дейност от УНСС.

По повод връчената награда проф. Димитров сподели, че това е един начин да се изкаже благодарност за професионализма на тези, които с цялостната си дейност допълнително са допринесли за утвърждаване на облика на университета в международен план и за засилване на връзката между академичните среди и бизнеса.

Сътрудничеството между Патентно ведомство и ВУЗ-ът, и преди всичко съвместната работа с Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, допринесоха в последните години за още по-голямо сближаване на практиките в областта на индустриалната собственост, чрез сътрудничеството с международните организации Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/, Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ и Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и съвместната работа по проекти.

На срещата бе изтъкнато, че създаването на мост между академичните среди и бизнеса е необходимо средство за така важното материализиране на науката и превръщането й в практика, което в нашата технологична реалност е една истинска необходимост с оглед развитието на бизнеса и растежна на икономиката ни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във