Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Предпроектните проучвания срещат препятствия от ЕРП и ВиК дружествата

Министър Комитова ще настоява при промени в законодателството, касаещо инвестиционния процес, срокът за влизане в сила на новия нормативен акт да бъде минимум 1 година, съобщиха от строителното министерство. „Инвестиционният процес е продължителен и промени в хода на изпълнение не само затрудняват както администрацията, така и бизнеса“, коментира министър Комитова на срещата на главните архитекти и специалистите по териториално развитие от общините, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

Участници в дискусията са изразили мнение, че експертните съвети към общините следва да поемат пълноценно своите функции и в решенията си да не подценяват компонента „целесъобразност“ за даден инвестиционен проект, по който се произнасят.

Обсъдени са били и други актуални проблеми, като спазването на сервитути за инфраструктура при разработването на устройствените планове, издаването на визи за проектиране, които не са съобразени с параметрите на одобрения ПУП, автоматизираните системи за паркиране и цялостното решаване на проблемите с паркирането, вертикалната планировка, озеленяването и предстоящите процеси на дигитализация.

От Българската асоциация на архитектите и консултантите са поставили въпроса за сложността при осъществяване на предпроектни проучвания поради редица препятствия, създавани от електроразпределителните и ВиК дружествата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във