Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Предприемчиви българи получават общо 26 млн. лв. микрокредити

През август ще стартира втора процедура за избор на финансови посредници, които ще предоставят  микрокредити на предприемчиви българи и социални предприятия със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД.

"Предвидените средства са в размер на 26,4 млн. лв., като отпусканите кредити ще варират между 5000 и 50 000 лв. и ще са за срок от 10 години. Първите 2 години ще бъдат гратисен период за погасяване на главницата по кредита", съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на Информационен ден на тема „Облекчени условия по Финансов инструмент Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР“ с участието на изпълнителния директор на Фонд мениджър на финансовите инструменти в България Светослава Георгиева.

Русинова обясни, че целта е да бъдат подкрепени предприемчиви хора, като приоритетни групи са безработните, хората в изолация на пазара на труда, младежите до 29 години и хората с увреждания.

„В населените места, където няма работодатели и все още безработицата е висока, това ще е добър механизъм да стимулираме младите хора да останат и да създадат своето малко предприятие“, подчерта Русинова.

Според нея финансовият инструмент за микрокредитиране е добър механизъм за създаване на повече заетост на хората с увреждания, хората в риск на пазара на труда и да се създаде повече социална отговорност в останалите търговски предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във