Банкеръ Daily

Според Института за развитие и управление на ресурсите

Предложенията на КЕВР ще увеличат цената на тока

Предложените от Комисията за енергийно и водно регулиране изменения на Правилата за търговия с електрическа енергия ще затруднят функционирането на балансиращия български енергиен пазар.

Според изчисленията на Института за развитие и управление на ресурсите предложението на КЕВР за въвеждане на 15-минутен интервал за сетълмент, няма да доведе до „енергийни доставки при минимални разходи“.

Напротив! Ще ощети бизнес потребителите с поне 5% по-скъп ток, алармират от Института.

Като сигнал за неблагоприятното въздействие на тази промяна са действията на част от координаторите, които вече са изпратили допълнителни споразумения към клиентите си с увеличение на цените заради очакваното въвеждане на 15 минутния сетълмент от 1 октомври 2022 година.

От Института за развитие и управление на ресурсите обявяват, че реформата на балансиращия пазар е стартирала миналата година през декември месец. Като безспорно положителна е въведената промяна на правилата, с която се забранява на участниците на електроенергийния пазар от различни балансиращи групи да си разменят небаланси.

Следващата стъпка беше въвеждането на 15 минутен сетълмент, която Институтът за развитие и управление на ресурсите подкрепя по принцип, но не и прилагането й при сега действащите условия на сегмента „Ден напред“, администриран от Българската независима енергийна борса.

Според Института по този начин се поставя под риск експлоатационната и финансовата сигурност на електроенергийната система. Функционирането на борсовия пазар на електрическа енергия ще бъде затруднено. Консумацията на търговските участници ще бъде измервана в 15 минутен интервал, но заявките за енергия ще бъдат приемани на едночасова база от борсовия оператор, причинявайки огромни търговски небаланси.

На практика предложеният механизъм не позволява пълноценното прилагане на „15-минутен сетълмент“. Трябва да се има предвид, че тази инициатива на КЕВР ще бъде възпрепятствана и поради факта, че откакто е стартирал балансиращият пазар данните от измерванията се получават от координаторите и съответно крайните клиенти на едноседмична база.

За това преди налагането на 15-минутния сетълмент е необходимо да се въведе система, при която данните се получават в реално или възможно най-близо до сетълмент интервалите време. Нещо повече прилагането на 15-минутния сетълмент при действащите условия на практика ще възпрепятства основната цел на ЕС в електроенергетиката - създаване на работещ и взаимосвързан вътрешен енергиен пазар, допринасящ за сигурността на енергийните доставки на поносими цени.

Институтът за развитие и управление на ресурсите препоръчва България трябва да се възползва от възможността за дерогация, която е налична до 2024 година.

В противен случай предложените от КЕВР промени, по-конкретно 15-минутния сетълмент, ще предизвикат допълнително поскъпване на цената на живота за всеки един български гражданин. Трябва да се има предвид и факта, че 7-ма година в страната ни няма клирингова къща, което оскъпява и води до огромен риск както за борсовия оператор така и за ползвателите, предупреждават от Института за развитие и управление на ресурсите.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във