Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Предлагат „Туризъм“ да стане приоритетна специалност във ВУЗ-овете

Професионалното направление „Туризъм“ в университетите трябва да влезе в списъка на приоритетните специалности. За това настоява Междуведомственият съвет за кадрите в туризма.

 „Ще изготвим обосновано предложение за включване на професионалното направление „Туризъм“ в списъка на приоритетните“, заяви министърът на туризма  Стела Балтова при откриване на четвъртото заседание на съвета. 

Междуведомственият съвет работи активно за увеличаване броя на студентите в специалност „Туризъм“, изработване на актуален ситуационен анализ за реализиране на трудовите ресурси, създаване на модел за партньорство между бизнеса и образователните институции, адекватно практическо обучение на учениците в цялото средно образование.

На срещата бе поставен акцент върху постъпилите предложения за допълнение и изменение на длъжностите по Националната класификация на професиите и длъжностите в България. Представени бяха възможноститe за финансиране на проекти за квалификация и заетост в сектора през Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Съставът на Съвета включва представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на икономиката, Комисията за защита на потребителите, Агенцията по заетостта, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Националната агенция за професионално образование и обучение, представители на висшите учебни заведения и средните професионални училища, в които се обучават студенти и ученици по специалности в сферата на туризма, представители на туристическия бизнес и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във