Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Предлагат промени в изчисляването на общия дял от енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Наредбата за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. 

Промените в проекта са насочени към определянето на количествата използвани горива и енергия в сектор транспорт, както и на количествата енергия от възобновяеми източници (ВИ), използвани в този сектор.

Въведено е изискване при изчисляване на националната задължителна цел от 10 % дял на енергията от ВИ в сектор транспорт да бъде определяна и национална цел за биогорива от ново поколение тип „А“. Тя е в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергията от ВИ във всички видове транспорт.

От 2.5 на 5 пъти е коригиран мултиплициращият фактор при определяне на количеството електрическа енергия от ВИ, използвана от електрически пътни превозни средства. Въведено е изискване при изчисляването на националната задължителна цел в сектор транспорт количеството използвани биогорива от ново поколение да се отчита в двоен размер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във