Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Предлагаме шест стратегически проекта за развитие на граничните региони

Шест стратегически проекта за развитие на трансграничните региони със Сърбия, Република Северна Македония, Турция, Гърция и Румъния през новия програмен период 2021-2027 г. представи заместник-министър Деница Николова в Брюксел

Предлагаме шест стратегически проекта за развитие на трансграничните региони със Сърбия, Република Северна Македония, Турция, Гърция и Румъния през новия програмен период 2021-2027 г., съобщават от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предвижда се около 30% от ресурса на програмите, които се финансират с европейски средства, да бъде насочен  към общи приоритети със съседните ни страни. Това ще допринесе значително за повишаване на икономическото състояние на крайграничните райони и за създаване на поминък, който да ограничи негативите демографски процеси. Това е обявила заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която е имала среща в Брюксел с Лена Андерсън-Пенч, директор на дирекция  "Европейско териториално сътрудничество, макрорегиони, Интеррег и изпълнение на програми" в Главна дирекция  "Регионална и селищна политика" на Европейската комисия. Заместник-министър Николова взе участие в среща на Групата на високо ниво относно макрорегионалните стратегии, сред които е и Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

По програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия се предлага изпълнението на съвместен проект, насочен към подготовка на населението на двете страни за навременна и адекватна реакция при аварии, бедствия и кризи, чрез подготовка на  обучители, изготвяне на учебни материали и провеждане на обучения с населението. Предвижда се доставка на съвременна и иновативна техника за действия при бедствия, защита при пожар, провеждане на информационно-разяснителна кампания, повишаване степента на взаимодействие при реагиране между професионалните служби в пограничния регион и други.

С Република Северна Македония предлагаме  изграждане  на ГКПП "Клепало" - между Струмяни  и Берово. Проектът включва строителство на нов 9-километров пътен участък от Струмяни до границата, а от македонска страна - рехабилитация на изградения граничен контролно-пропускателен пункт и довеждащия път от Берово.

Стратегическият проект с Турция предвижда укрепване на капацитета и оперативно-издирвателни дейности на полицейските управления в граничния район за борба с нелегални мигранти. Предвидено е реализиране на  тренировъчни центрове от двете страни, организиране на съвместни мероприятия за обмен на опит, съвместно прилагане на мерки за наблюдение за подобряване на сигурността чрез иновативни методи и технологии за наблюдение в градски зони и прилежащи такива и други.

Предложението по програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния включва обхватно и комплексно прединвестиционно проучване на възможностите за подобряване на транспортната свързаност между двете държави по различни направления и видове транспорт, в т.ч. идентифициране и обосноваване изграждането, рехабилитацията, разширяването на нови или съществуващи мостови съоръжения и речни пристанища в общия българо-румънски участък на река Дунав, както и изграждане на велосипеден маршрут по поречието на реката, в обхвата на който са разположени редица природни и културни забележителности за развитие на туризма и местната икономика.

По програмата за трансгранично сътрудничество с Гърция идеята е средства да бъдат насочени за модернизиране на железопътната инфраструктура.

Заместник-министър Николова е обърнала внимание и на изпълнението на Дунавската стратегия, която обхваща 14 държави, сред които и България.  Поради това е изключително трудно да се интегрират всичките 85 приоритета от ревизирания План за действие на стратегията. Според Николова е нужно да се приложи стратегически подход, при който поне 3-4 държави да обединят усилия в търсенето на голям стратегически проект.

Facebook logo
Бъдете с нас и във