Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Предизвикателствата пред стартиращия бизнес"

Организатор на конференцията е в. „БАНКЕРЪ“ съвместно с Министерство на икономиката и Българска банка за развитие


Конференция на в."БАНКЕРЪ"

Предизвикателствата пред стартиращия бизнес

14 ноември 2017 г. , зала „Мусала 1“, хотел „Хилтън“, София


 

Някой беше казал, че разликата между най-трудолюбивата пчела, която гради и пълни с мед питата по инстинкт и най-лошия архитект, който строи сграда е в това, че човекът има предварително в главата си проекта на бъдещото начинание.

Стартиращият бизнес е едно от най-категоричните потвърждения на тази максима. На творческото начало у човека. Но когато „архитектът“ твори в сфера, непозната за него, той се изправя в много сложна и непредсказуема среда с глобални комуникационни и пазарни измерения.

Затова бъдещият бизнесмен още преди да тръгне по пътя от идеята до растежа и печалбата, застава лице в лице към цял куп въпроси.

Как да усъвършенствам бизнес идеята си?

Как да финансирам своя бизнес старт?

Как да тествам продуктивността на идеята?

Как да създам перфектния екип?

Точно на тези практически въпроси ще потърсят отговор изпълнителната власт, банката, която е призвана да провежда държавната политика в кредитирането на стартиращите бизнеси, менторите от различни банки и неправителствени организации, които са най-близките помощници и оценители на проектите. Ще говорят и хората на науката, които ще очертаят параметрите на интернационализацията и най-светлите примери за стимулиране на прохождащата предприемчивост по света. С неизмерима важност ще бъде и темата за това как да станеш бързо след като си паднал или "Финансиране на рестартиращ бизнес"

Вестник „БАНКЕРЪ“ реши да събере представителите на всички тези вектори на развитието и да ги вкара в координатната система на стартъп успеха като организира конференцията „Предизвикателствата пред стартиращия бизнес“.

 

 


ПРОГРАМА

9:30-10:00

Регистрация

10:00-10:15

Встъпителни думи към участниците - Емил Караниколов, министър на икономиката

 

10:15-10:30

Встъпителни думи към участниците - Стоян Мавродиев, Председател на УС и изпълнителен директор на ББР

 


Панел 1 - “Финансиране на стартиращи компании”
Модератор: Венеция Нецова - Ангова


 

10:30-10:40

Подкрепа на стартиращите предприятия по ОПИК 2014-2020 - перспективи и научени уроци от програмен  период 2007-2013 г.

Калин Маринов, УО на ОПИК

 

10:40-10:50

Механизъм на ББР за стартиращия бизнес

Николай Димитров, изп. директор  и член на УС на ББР

 

10:50-11:00

Развитие на фондове за рисков капитал от Европейския инвестиционен фонд

Христо Стоянов,  ЕИФ

 

11:00-11:10

Рисково и дялово финансиране

Даниел Томов - съосновател, Eleven

 

11:10-11:20

Финансови инструменти през програмния период 2014-2020

Светослава Георгиева, Фонд на фондовете

 

11:20-11:30

Финансиране на рестартиращи компании

адв. Михаил Бояджиев

 

 

11:40-11:55

 

Дискусия


Панел 2 - “Менторство и развиване на предприемаческата среда”
Модератор: Натанаил Стефанов / Анастас Гогов


 

11:45-11:55

Предприемачеството в екосистемата на България

Илиан Георгиев, изпълнителен директор на БАКБ

 

11:55-12:05

„Цялостни решения за стартиращи e-commerce компании“

Шезаи Шекиров, Ръководител „Ежедневно банкиране“ в СИБАНК

 

12:05-12:15

Предприемаческа екосистема в България

Искра Йовкова, Глобален предприемачески мониторинг (GEM)

 

12:15-12:25

Начини за стимулиране на предприемачеството и стартъп екосистемата в дейността на ИАНМСП

Владимир Пенов, експерт към ГД "Развитие на малките и средните предприятия", ИАНМСП

 

12:25-12:35

Сътрудничество между различните заинтересовани страни (stakeholders)

Добромир Иванов, Асоциация на българската предприемаческа общност

 

12:35-12:45

Акселeраторски и преакселераторски програми - програми за подготовка на предприемачи

Никола Янев, Smart It Smart

 

12:45-12:55

Изграждане на предприемаческа култура и начин на мислене

Петко Русков, Junior Achievements

 

12:55-13:15

Кафе-пауза/лек обяд

 

13:15-13:25

БАИ - мост между бизнеса, предприемачите и науката

Самен Янев, председател на Българска Агенция за Инвестиции

 

13:25-13:35

Съвета по иновации към БТПП в подкрепа на стартиращите компании

доц. Йосиф Аврамов,  съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

 

13:35-13:45

Изследователска и развойна дейност на инкубирани предприятия - възможности и предизвикателства

Тодор Младенов, дир. Дирекция "Иновации и проекти", София Тех Парк

 

13:45-13:55

Опитът на Чили в подкрепата на стартиращи компании

Фондация "Америка за България"

 

13:55-14:10

Дискусия


Панел 3 - “Интернационализация”
Модератор: Недялко Дервенков


 

14:10-14:20

Международно бизнес развитие на стартиращите компании и трудности в работата им с големи чуждестранни клиенти

Филип Генов, УниКредит Булбанк

 

14:20:14:30

Инициативата "Единно европейско небе"

Цвета Георгиева - Началник отдел ФАП, РВД

 

14:30-14:40

Местни иновации и експортна ориентация

CourseDot - Теодор Панайотов

 

14:40-14:50

Дигитализацията като средство за интернационализация

Александра Козбунарова - програмен координатор, EDIT.bg

 

14:50-15:00

Застрахователна подкрепа за интернационализация на българските компании 

Илиян Райчев , изп. директор, Българска агенция за експортно застраховане

15:00-15:10

Видове подкрепа за експортна ориентация на българските компании

Мариана Хамънова, Cleantech

 

15:10-15:20

Износ на висока добавена стойност, базирана на местния опит и традиоцинните сектори

Любомир Янчев - управител, MClimate

 

15:20-15:35

Дискусия

 

15:35-15:45

Закриване

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във