Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Прецизират се границите на 44 защитени зони по „Натура 2000“

С решение на правителството са изменени списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на тези за дивата флора и фауна. С промените се прецизират границите на 44 защитени зони за опазване на природните местообитания от мрежата „Натура 2000“.

Решението е взето след направен анализ за уточняване на границите на всички необявени към момента защитени зони за местообитанията спрямо местоположението на предмета на опазване в тях. Промените се налагат, тъй като при първоначалното определяне на границите на зоните не е имало възможност за използване на точни кадастрални данни (М 1:5000) и са ползвани други източници – със значително по-малка точност в рамките на изисквания от Европейската комисия мащаб (М 1:100 000).

По този начин са отстранени неточности на базата на най-добрата налична към момента информация, което да позволи обявяването на границите в адекватен обхват спрямо целите на директивата за местообитанията. С решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията ще се увеличи с 0,003% от националната територия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във