Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правната комисия в парламента гледа на първо четене промени в Закона за здравето

Депутатите от правната парламентарна комисия ще се съберат от 11 часа за обсъждане на първо четене на промените в Закона за здравето, внесен от Министерския съвет на 5 май.

С тях се уреждат мерките за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на Covid-19 за времето след прекратяване на извънредното положение.

Със законопроекта се предлагат промени в чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, които имат пряко отношение към възможността за разпореждане на противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването.

Промените трябва да влязат в сила от 13 май, когато приключва и самото извънредно положение. Предложените от мнозинството разпоредби дават право на министъра на здравеопазването да  разпорежда противоепидемични мерки и след изтичането на срока на извънредното положение.

Мотивите на правителството са, че така ще се намали и забави разпространението на епидемията от COVID-19 и ще се осигури възможност за подготовка на здравната система за гарантиране на адекватна медицинска грижа.

Предлагат се изменения, свързани със задължителна изолация и болнично лечение, и се уреждат условията и редът за задължителна изолация на хора със заразни болести, на контактните с тях лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави.

С изменения в отделни други нормативни актове, като Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март, Закона за чужденците в Република България, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за държавния служител и др. се прецизират срокове за предвидените в тях социално-икономически, финансови и здравни мерки за преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19, като част от сроковете се удължават и се разширява приложното поле на част от мерките.

Законът за мерките по време на извънредното положение ще смени името си, като към него се добави "и за преодоляване на последиците". Това пък ще позволи част от мерките в него да продължат да действат до два месеца след отпадането на извънредното положение, т.е. до 13 юли.

Парламентът ще заседава извънредно на 8 май, петък, за да обсъди на първо четене законопроекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във