Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството заделя над 65 млн. лв. за подобряване на производствения капацитет на фирмите

По време на пандемията не едно или две предприятия затварят врати заради липса на платежоспособно търсене на продукцията им, проблеми с доставката на суровини или са засегнати от временните противоепидемични мерки, въведени в страната от правителството. А това свива и финансовите резерви на фирмите, които все по-трудно се допълват от производствената или търговска дейност. Една от възможностите за това са различните процедури за подкрепа. 

Приключило е наддоговарянето на включените в резервния списък проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ съобразно първоначално посочените в Условията за кандидатстване процентни съотношения в определените сектори: „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“, „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

По данни от Министерството на икономиката към края на миналата седмица сформираният екип по договаряне по процедурата е изпратил чрез системата ИСУН 2020 покани за представяне на документи за сключване на административни договори към общо 166  кандидати от резервните списъци.

До момента са сключени  147 административни договора, като общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 65 642 460.74 лева. 

Предстои изпращане на покани до кандидати от резервния списък по процедурата с оглед усвояване на освободения ресурс след издадени 19 решения за отказ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във