Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството взе решение да се разшири ПАВЕЦ "Чаира"

Правителството реши да се разшири помпено-акумулаторната водноелектрическа централа "Чаира", съобщи след заседанието на кабинета министърът на енергетиката в оставка Александър Николов. 

"Чаира" може и ще бъде, ще има възможност да изпълнява ролята на авариен резерв в електроенергийната система за период от 20 часа. Това е от гледна точка на сигурност", каза той.

"От гледна точка на стратегия на България и развитие на зелена енергия и балансирана енергия, това ще даде възможност много от зелените проекти, които са входирани вече в системния оператор, да се случат. Случвайки се, да има мощност, която да ги балансира. По този начин да има доста по-приемливи цени и доста по-големи възможности за нови проекти в България", допълни министър Николов.

По-конкретно на днешното си заседание Министерският съвет е решил да бъде учредено възмездно безсрочно право на строеж върху 55 поземлени имота публична държавна собственост в полза на „Национална електрическа компания" ЕАД за изграждане на националния обект язовир "Яденица" като част от Хидроенергиен комплекс "Белмекен-Сестримо-Чаира".

Имотите, върху които ще се изгради язовир „Яденица” се намират в общините Белово и Велинград (област Пазарджик) и са с предоставени права за управление на Министерство на енергетиката.

Хидрокомплексът заедно с Помпено-акумулиращата водноелектрическа централа "Чаира" е стратегически за националната сигурност на България обект, е посочено в мотивите към решението. Той е сред приоритетните проекти за осигуряване на балансиращи мощности за енергийната система на страната.

С цел повишаване ефективността на комплекса е предвидено увеличаване обема на долния изравнител на съоръжението чрез изграждане на язовир "Яденица" на нивото на язовир "Чаира" и свързването им с напорна деривация. Тази система от скачени съдове ще позволи прехвърлянето на води по гравитачен път от единия резервоар към другия, което ще увеличи обема на долния резервоар на ПАВЕЦ "Чаира" с 9 млн. кубични метра (от 5.6 млн. кубични метра на 14.6 млн. кубични метра).

Така централата ще премине от дневен към седмичен режим на изравняване на водните обеми и възможност за работа в пълна генераторна мощност в продължение на 20 часа (от 8.5 часа в момента) и 22.5 часа - в помпен режим (от 11 часа към настоящия момент).

Реализацията на проект „Яденица” е започнала през 1994 г. и се осъществява от НЕК ЕАД. За да продължи изграждането на проекта следва да бъде издадено разрешение за строеж, за което е необходимо в полза на НЕК ЕАД да бъде учредено възмездно право на строеж.

Решението на правителството не налага нито допълнителни разходи, нито трансфери или други плащания за сметка на държавния бюджет, уточняват от пресцентъра на Министерския съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във