Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството вдига тавана на COVID мерките в помощ на туризма

Министерският съвет прие изменение на ПМС № 405 от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

С друго правителствено постановление са одобрени промени в ПМС № 427 от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

Приетите нормативни актове отразяват настъпилите промени от последното шесто изменение от 18 ноември 2021 г. на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. С (2020) 1863, и нейните изменения С (2020) 2215 от 3 април 2020 г., С (2020) 3156, от 8 май 2020 г., С(2020) 4509 от 29 юни 2020 г., С (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г., С (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и С (2021) 8442 от 18.11.2021 г. за допълнително удължаване на срока на действие на мярката за подпомагане до 30 юни 2022 г. и за увеличаване на размера на допустимата обща помощ.

С измененията на подзаконовите актове се цели синхронизиране с европейското законодателство в областта на държавните помощи, като по този начин се адаптират тавана на мерките (от 1800 000 евро на 2 300 000 евро) и срока за изпълнението им с цел справяне на предприятията от туристическия сектор с продължителните икономически последици от настоящата криза.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във