Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството увеличава капитала на Фонда на фондовете

Редовното правителствено заседание ще се състои от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 18 точки.

Министрите ще обсъдят проект на постановление за одобряване на промени в бюджета на Министерството на финансите за 2020 г. във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество и проект на решение за увеличаване на капитала на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД. Вносител е министърът на финансите.

Дружеството е създадено с Разпореждане № 3 от 22 юли 2015 г. на Министерския съвет като еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД. То е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет. Дейността му е свързана с управление на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Eвропейския фонд за морско дело и рибарство в България през програмен период 2014-2020 година.

Правителството ще разгледа доклад за одобряване на позицията на България за участие в неформална видеоконференция на Съвета на ЕС по конкурентоспособност, части "Вътрешен пазар" и "Индустрия", която ще се проведе на 12 юни. Документът се внася от министъра на икономиката.

Министерският съвет ще вземе решение за определяне на концесионери на морски плаж "Свети Влас-Запад", Община Несебър, Област Бургас, и на морски плаж "Златна рибка", Община Созопол, Област Бургас. Документите са внесени от министъра на туризма.

В дневния ред е и точката за обсъждане на проект на постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 година. Вносител е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във