Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството увеличава капитала на Фонд на фондовете

Министерският съвет ще заседава от 10 часа, съобщиха от правителствения пресцентър. В предварителния дневен ред има 28 точки.

Министрите ще разгледат проект на План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването африканска чума по свинете в България за периода 2021 - 2023 г., внесен от министъра на земеделието, храните и горите.

В дневния ред е и проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на стипендии. Вносител е министърът на образованието и науката.

Правителството ще обсъди проект на постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на решение за увеличаване капитала на „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ­ТЕ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, който разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани схеми за финансиране (финансови инструменти). Вносител е министърът на финансите.

Министрите ще вземат решение за учредяване на възмездно безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част от поземлен имот - публична частна собственост, в полза на „СИМИД АГРО“ ЕООД - Пловдив с основна дейност производство на хляб и хлебни изделия. Вносител е министърът на земеделието, храните и горите. 

Правителството ще вземе решение за безвъзмездно предоставяне на управление на имоти - публична държавна собственост, на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ за изграждане на национален обект „Железопътна линия София – Пловдив“, в участък Ихтиман - Септември от проект „Модернизация на жп линия София - Пловдив: Жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, за модернизацията на жп участък Костенец – Септември“. Вносители са министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството. 

В дневния ред е и вземане на решение за определяне на концесионер на морски плаж „КЪМПИНГ ВЕСЕЛИЕ", община Созопол, област Бургас. Вносител е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

Министрите ще обсъдят проект на постановление за изменеине и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приета с ПМС № 207 от 2014 г., внесен от министъра на вътрешните работи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във