Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството търси начин да възстанови техническото състояние на хеликоптерите "Кугър"

Заседание на Министерския съвет

Министерският съвет прие решение за определяне наличие на основен интерес, свързан с осигуряване на летателната годност и поддръжката на вертолети AS 532 AL “Cougar” и двигатели „MAKILA 1Al ” от състава на Военновъздушните сили.

Сигурността на страната, изисква поддържането и развитието на способности на транспортна вертолетна ескадрила, като част от способностите на ВВС, за изпълнение на широк спектър от задачи както в национален формат, в т.ч. транспортиране на личен състав и товари, аварийно-спасително осигуряване, пожарогасене, авиомедицинска евакуация, задачи за нуждите на други министерства и ведомства, така и от участието им в изпълнението на поетите към НАТО ангажименти, гласи правителственото решение.

С осигуряването на летателната годност и поддръжката на вертолети AS 532 AL “Cougar” и двигатели „MAKILA 1А1”се цели възстановяване на техническото състояние и необходимите способности за изпълнение националните и съюзни ангажименти. С интегрирането на нови системи и обучение на инженерно-техническия и летателен състав ще се постигне оперативна съвместимост на силите и средствата както в национален, така и в съюзен формат. Това от своя страна ще доведе до изпълнение на поетите съюзни ангажименти на Република България по отношение на колективната система за сигурност.

По-рано днес стана ясно, че с европейски средства ще бъде закупен един хеликоптер за медицински цели, а с национално финансиране ще бъдат ремонтирани 4 вертолета "Кугър", собственост на Министерството на отбраната, които ще се използват за медицинска евакуация по въздух на пострадали. 

"Стартирахме процедура за обявяване на обществена поръчка за закупуването на хеликоптера с европейски средства, който ще бъде оборудван с цялата медицинска техника, необходима за извършване на медицинско спасяване на територията на Република България", е посочил министър Ангелов. И е добавил, че вече са проведени редица срещи с представители на военни заводи, на които са обсъдени подробностите за осъществяването на ремонта на 4-те „Кугър“-а, определени за медицинско спасяване по въздух на пострадали.

Преди това в телевизионно интервю министърът на отбраната Красимир Каракачанов заяви, че ведомството може да отдели 3-4 транспортни хеликоптера "Кугър" за медицински цели.

С друго решение Министерският съвет одобри проект на Съгласие по Изявление за намерение (SOI) на Министерството на отбрана на Федерална република Германия, за присъединяване към „Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната домакин на дейности на съюзни сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF)”, ратифицирано от Народното събрание на Република България със закон, Обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. и влязло в сила от 11 януари 2018 година. С цитираното Решение на Министерския съвет Република България потвърждава поетите ангажименти за оказване на поддръжка от страната домакин на сили на НАТО, което е принос към колективната отбрана и за гарантиране на националната сигурност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във