Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРАВИТЕЛСТВОТО СКОВА ОСИГУРИТЕЛНАТА РАМКА

С 3% ще намалява личната вноска за пенсионно осигуряване, реши правителството. Това е предвидено и в бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2001 г., приет от Министерския съвет в четвъртък (19 октомври). В момента удръжките за данък обществено осигуряване (ДОО) са 45.7 процента. От тях 32% са за пенсионно осигуряване. Догодина пенсионните вноски стават 29%: 23.2% от тях ще плаща фирмата, а 5.8% работникът. При това положение в консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване няма да достигат 190.6 млн. лева. Липсата им ще бъде компенсирана чрез допълнителни субсидии от Централния републикански бюджет.


Но осигурителната тежест всъщност намалява не с 3, а с 1%, тъй като ни задължиха със закона от 2000 г. да внасяме и по 2% от работната заплата за допълнително задължително пенсионно осигуряване. НОИ планира новата вноска постепенно да нараства и до 2005 г. да стане 7 процента. Тези удръжки ще бъдат компенсирани с намаление на сумата за задължителното осигуряване, която се внесе в НОИ. Очакванията са, след като заработи новият механизъм, броят на осигурените в универсалните фондове да достигне около 2 млн. души, а в професионалните - до около 100 000-120 000. Успоредно с броя на осигурените лица многократно ще се увеличи и размерът на акумулираните в пенсионните дружества финансови средства.


През 2001 г. се очакват в НОИ да постъпят 2.547 млрд. лв. от осигурителни вноски - 72.3% от работодателите, 15.1% от лични осигурителни вноски и 5.5% от вноските на самонаетите лица.


Бюджетът на института предвижда той да разходва 3.170 млрд. лева. За изплащане на пенсии са предвидени 81.7% от тях.


Залегналият в бюджета среден размер на месечната пенсия за следващата година е 90.72 лева. За издръжка на службите по социално осигуряване са отделени 36.5 млн. лв., или 1.2% от общите разходи на държавното обществено осигуряване.


По изчисление на НОИ всеки месец в касите на пенсионните дружества ще влизат около 5-6 млн. лева. Специалистите очакват след пет години събраните от пенсионноосигурителните дружества средства да надхвърлят 4 млрд. лева.


Правителството се надява този огромен за нашите мащаби финансов ресурс да бъде впрегнат за съживяване на икономиката. Това означава, че пенсионните дружества ще бъдат превърнати в най-сериозните институционални инвеститори в българската икономика. Но експертите се притесняват, че огромните средства, които ще постъпят по сметките на фондовете към пенсионните дружества, може да се окажат бомба със закъснител. Опасенията им са свързани с факта, че в момента у нас няма достатъчно финансови инструменти, в които да бъдат влагани събраните средства.


Вложенията освен това трябва да са доходоносни, както и достатъчно гарантирани, за да не се превърнат пенсионноосигурителните компании наистина в пирамиди. Ние можем да намерим печелившата формула за нас и това са вложения на средствата ни зад граница, но от това ще загуби българската икономика. Затова предлагаме час по-скоро да се намери формула за пълноценното ни участие на финансовия пазар у нас, коментират мениджърите на тези дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във