Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството ще разгледа промени в Правилника за прилагане на Закона на защита на класифицираната информация

Редовното правителствено заседание ще се състои днес отново  чрез видеоконферентна връзка. 

В предварителния дневен ред има 25 точки. 

Министрите ще обсъдят решение за едновременно намаляване и увеличаване капитала на "Летище София" ЕАД със стойността на правото на собственост върху недвижим имот, обявяването му за имот - публична държавна собственост, и предоставянето му за управление на Министерството на отбраната. Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В дневния ред има проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на ЕС. Вносител е министърът на финансите.

Правителството ще разгледа проект на Закон за виното и спиртните напитки, който е внесен от министъра на земеделието, храните и горите и министърът на икономиката.

Министрите ще обсъдят проект на Постановление за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, внесен от министъра на здравеопазването. 

Ще се приеме и Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи. Вносител е министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието.

Правителството ще разгледа и проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона на защита на класифицираната информация. Документът е внесен от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във