Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството ще приеме Стратегическа рамка за развитие на образованието

Министерският съвет ще има редовно заседание, съобщиха от пресцентъра на правителството. В предварителния дневен ред има 23 точки.

Ще се приеме доклад за дейността на съвета за административна реформа през 2020 г., внесен от заместник министър-председателят. 

Министрите ще обсъдят Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в България до 2030 година. Документът е венесен от министъра на образованието и науката.

Сдружението „Съюз на инвалидите в България“ ще бъде признато за национално представителна организация. Предложението е внесено от министъра на труда и социалната политика.

Правителството ще вземе решение за определяне на директор за Република България в съвета на директорите на Черноморската банка за търговия и развитие. Предложението е внесено от министъра на финансите.

Министрите ще определят 30 октомври за професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти. Вносител е: министърът на регионалното развитие и благоустройството.

В дневния ред е и проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от патентното ведомство на България, приета с ПМС № 242 от 1999 г., предложено от  министъра на икономиката.

С решение от Министерството на отбраната ще се отнемат земеделски земи, които ще бъдат включени в Държавния поземлен фонд. А имоти, предоставени за управление от ведомството, да получат съгласие за  продажба. Предложението е на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.

Правителството ще предложи на Народното събрание за ратифициране на Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, подписано на 30 юни 2019 г. в Ханой. Вносител е: министърът на икономиката. 

Правителството ще предложи на Народното събрание за ратифициране на Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна, подписано на 19 октомври 2018 г. в Брюксел. Вносител е: министърът на икономиката. 

В дневния ред е и проект на решение за откриване на процедура за отдаване на концесия на два морски плажа: на „Василико“ в община Царево и на „Добруджа - Юг“ в община Шабла. Предложенията са на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във